Mesajul Directorului

,,Dreptul la viaţă privată reprezintă dreptul nostru de a ne păstra o zonă în jur, care să includă acele lucruri ce fac parte din noi, precum casa, corpul, sentimentele, secretul şi identitatea. Dreptul la viaţă privată ne dă posibilitatea de a alege care părţi din această zonă sînt accesibile celorlalţi, precum şi de a controla modalitatea şi perioada în care sînt folosite acele părţi pe care alegem să le punem la dispoziţia altora”.

Yael Onn

Stimaţi vizitatori,
Bine aţi venit pe pagina oficială a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova!

Monitorizarea comportamentului şi a preferinţelor persoanei, inclusiv în cazul navigării pe internet, a devenit o practică care aduce beneficii uriaşe nu doar producătorilor şi furnizorilor de produse şi servicii, angajatorilor sau organelor de drept. Rezultatele monitorizării, prelucrate cu utilizarea soft-urilor speciale, fac posibil controlul şi manipularea persoanei, în special construirea unui model predefinit de comportament al acesteia.

Este important să conştientizăm că evoluţiile spectaculoase în domeniul tehnologiei informaţiei, posibilităţile de neimaginat anterior de colectare, stocare, analiză şi transmitere a informaţiei, precum şi globalizarea relaţiilor pe diferite segmente, inclusiv cel social, creează provocări serioase în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal.

În contextul evoluţiilor informaţionale progresiste ale societăţii moderne, dreptul la viaţa privată are conotaţii diverse şi complexe, din care s-a desprins o componentă specifică - DREPTUL LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Acest drept urmăreşte protejarea persoanelor fizice faţă de tendinţele tot mai accentuate de creare a sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal, ţinînd cont că în absenţa unei protecţii eficiente a propriilor informaţii, persoana riscă să fie supusă imixtiunii arbitrare în viată privată, discriminării pentru convingerile sale politice, opiniile religioase, condiţiile de sănătate etc.

În acest sens, pornind de la importanţa recunoscută pe plan internaţional a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi înserarea acestui drept în  Constituţia Republicii Moldova (în particular, art. 28 prevede dreptul la viaţa intimă, familială şi privată), la 14 aprilie 2012, a intrat în vigoare Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, în redacţie nouă.

Un aspect esenţial îl constituie faptul că proiectul legii menţionate supra, a fost elaborat în deplină concordanţă cu prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului Europei şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, document care concretizează şi amplifică principiile enunţate de Convenţiai Consiliului Europei nr.108 pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal.

Acest instrument normativ vine să concretizeze statutul şi competenţele Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, în calitate de parte integrantă a sistemului de control într-o societatea democratică, întru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa privată în legatură cu prelucrarea şi transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal.

Creşterea continuă a asteptărilor societăţii faţă de activitatea noastră, ne obligă la o revizuire, extindere şi racordare continuă a programelor de dialog, în scopul cunoaşterii şi înţelegerii agendei de lucru, institută pe componentele dreptului la protecţia datelor cu caracter personal.

Misiunea noastră este de a informa societatea despre problemele şi preocupările prioritare în domeniul protecţiei drepturilor omului, respectarea acestora în orice sector de activitate, depunînd efort în vederea stabilirii unui echilibru între dreptul persoanei în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi interesele publice ori comerciale.


Cu respect,

Eduard Răducan


Căutare

Galerie video

Despre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 2505215