Proiecte de acte legislative şi normative avizate de Centru


Lista avizelor la proiectele actelor normative și legislative oferite
în 2016
 • nr. 04-01/21 din 13 ianuarie 2016 – aviz la proiectul hotărîrii de Guvern ”Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative” (Cod civil, Codul contravențional);
 • nr. 04-01/94 din 29 ianuarie 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind codul de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare”;
 • nr. 04-06/127 din 5 februarie 2016 - aviz repetat la proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor supuse acțiunii factorilor de risc profesional”;
 • nr. 04-09/132 din 8 februarie 2016 - aviz repetat la proiectul hotărîrilor de Guvern ”Privind aprobarea Programului creării și implementării Serviciului național pentru apelurile de urgență 112”, ”Privind crearea Instituției publice ”Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”, ”Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112” și ”Privind aprobarea Regulamentului Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacțiuni dintre Serviciul 112 și serviciile specializate de urgență”;
 • nr. 04-01/133 din 8 februarie 2016 - aviz repetat la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legii privind Comisia națională a pieții financiare, Cod civil, Cod fiscal etc.);
 • nr. 04-01/218 din 18 februarie 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 14 ianuarie 2014 cu privire la aprobarea Matricei de politici a Foii de parcurs pentru amelioarea competitivității Republicii Moldova;
 • nr. 04-01/219 din 18 februarie 2016 - aviz la proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali;
 • nr. 04-01/220 din 18 februarie 2016 - aviz repetat a setul de materiale necesare pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei privind colaborarea în domeniul schimbului de informații;
 • nr. 04-01/224 din 18 februarie 2016 - aviz la proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Cod penal, Cod de procedură penală, Legea cu privire la CNA, Cod contravențional etc.);
 • nr. 04-06/290 din 2 martie 2016 - aviz repetat la proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor supuse acțiunii factorilor de risc profesional;
 • nr. 04-09/305 din 4 martie 2016 - aviz la proiectul ordinului MAI privind aprobarea Instrucțiunilor privind ordinea de eliberare a actelor permisive, cazierelor judiciare/contravenționale și a altor certificate de către Serviciul tehnologii informaționale al MAI;
 • nr. 04-01/322 din 10 martie 2016 - aviz la proiectul ordinului Ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității și raportarea activității de audit intern în sectorul public;
 • nr. 04-09/324 din 10 martie 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii comunicațiilor electronice;
 • nr. 04-01/345 din 14 martie 2016 - aviz repetat la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea pct. 15 din Regulamentul privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet;
 • nr. 04-01/363 din 17 martie 2016 - aviz la proiectul Acordului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din Romania și Centrul Național Anticorupție a Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii corupției;
 • nr. 04-01/364 din 18 martie 2016 - aviz repetat la proiectul ordinului Ministerului Afacerilor Interne cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului de înregistrare a apelurilor telefonice în cadrul MAI;
 • nr. 04-09/365 din 18 martie 2016 - aviz la proiectul legii cu privire la regimul liberei circulații a cetățenilor RM în străinătate și la proiectul legii pentru completarea Legii privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte;
 • nr. 04-01/367 din 18 martie 2016 - aviz la setul de materiale necesar pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Angajamentului Administrativ pentru implementarea Acordului dintre RM și Israel în domeniul securității sociale;
 • nr. 04-01/395 din 22 martie 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în unele hotărîri de Guvern;
 • nr. 04-06/417 din 29 martie 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind modul de cercetare și stabilire a diagnosticului de boală profesională;
 • nr. 04-09/428 din 1 aprilie 2015 - aviz la proiectul ordinului Ministerului Sănătății cu privire la Sistemul Informațional Automatizat ”Registrul Național Renal”;
 • nr. 04-01/460 din 8 aprilie 2016 - aviz la proiectul hotărîrii CNPF cu privire la aprobarea Procedurii privind modul de achiziționare de către societatea pe acțiuni a acțiunilor plasate de ea;
 • nr. 04-01/547 din 26 aprilie 2016 - aviz la setul de materiale privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind cooperarea statelor membre CSI privind combaterea infracțiunilor în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • nr. 04-01/628 din 11 mai 2016 - aviz la proiectul hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (MSign, MPass);
 • nr. 04-01/630 din 12 mai 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern privind Sistemul informațional de gestiune electronică a documentelor și înregistrărilor (SIGEDIA);
 • nr. 04-01/681 din 19 mai 2016 - aviz la proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la registre și Legea privind protecția datelor cu caracter personal);
 • nr. 04-01/733 din 2 iunie 2016 - aviz la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind sistemul de aleră precoce și răspunsul rapid pentru prevenirea, controlul bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică;
 • nr. 04-09/824 din 22 iunie 2016 - aviz la proiectul Memorandumului de intenție între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul SUA privind dezvoltarea Sistemului de identificare personală, comparare și evaluare securizată (PISCES);
 • nr. 04-01/841 din 24 iunie 2016 - aviz la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat ”Registrul vitivinicol al Republicii Moldova”;
 • nr. 04-09/850 din 25 iunie 2016 - aviz la setul de materaile privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind controlul comun al persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor în punctele de trecere la frontiera de stat moldo-ucraineană;
 • nr. 04-01/1067 din 26 iulie 2016 - aviz la setul de materiale privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului între Republica Moldova și Republica Armenia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, inclusiv a Protocolului de implementare a acestuia;
 • nr. 04-01/1069 din 27 iulie 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a îndemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002;
 • nr. 04-01/1090 din 1 august 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Programului național de implementare a serviciului universal în domeniul comunicațiilor electronice pentru anii 2016-2020;
 • nr. 04-01/1101 din 2 august 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;
 • nr. 04-09/1165 din 15 august 2016 - aviz la proiectul hotărîrii ANRCETI privind aprobarea Condițiilor tehnice de transmitere a informației de localizare primară a apelantului Serviciului de urgență 112;
 • nr. 04-06/1169 din 16 august 2016 - aviz la proiectul hotărîrii Comisiei Electorale Centrale pentru modificarea și completarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin Hotărîrea CEC nr. 332 din 24 octombrie 2006;
 • nr. 04-01/1172 din 17 august 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 631 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența militară;
 • nr. 04-01/1246 din 19 august 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la Regulamentului privind modul și condițiile de folosire a rețelelor poștale pentru necesitățile apărării și securității naționale în caz de forță majoră și de stare excepțională;
 • nr. 04-06/1250 din 26 august 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern privind desemnarea instituției responsabile de colaborarea cu Oficiul European de Luptă Anti-fraudă;
 • nr. 04-06/1284 din 26 august 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere;
 • nr. 04-01/1316 din 5 septembrie 2016 - aviz repetat la setul de materiale necesar pentru aprobarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania în domeniul securității sociale;
 • nr. 04-01/1326 din 12 septembrie 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1182 din 22 decembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii și reducerii ratei moratlității infantile și a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu;
 • nr. 04-01/1610 din 26 octombrie 2016 - aviz la proiectul Decretului Președintelor RM privind aprobarea semnării Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, întocmită la Istanbul la 11 mai 2011;
 • nr. 04-01/1664 din 1 noiembrie 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 77 din 31 ianuarie 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară și efectivul limită al organelor administrativ militare;
 • nr. 04-01/1768 din 18 noiembrie 2016 - aviz la setul de materiale necesare pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul RM și Guvernul Romaniei cu privire la controlul persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor în punctele comune de trecere a frontierei de stat din RM și Romania;
 • nr. 04-01/1791 din 23 noiembrie 2016 - aviz la proiectul hotărîrii CNPF cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de comercializare a valorilor mobiliare sechestrate de către organele fiscale ale Serviciului Fiscal de Stat;
 • nr. 04-01/1851 din 5 decembrie 2016 - aviz la proiectul Protocolului privind transferul substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor lor, armei de foc, părților lor componente, munițiilor, substanțelor și dispozitivelor explozive ce reprezintă probe în cauze penale;
 • nr. 04-07/1888 din 8 decembrie 2016 - aviz la proiectul Regulamentului cadru cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat și arhivare în autoritățile publice centrale și locale, în instituțiile din subordinea acestora și în organizațiile de stat sau private care prestează servicii publice;
 • nr. 04-06/1915 din 12 decembrie 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru victimele violenței în familiei, inclusiv a violenței în familie, inclusiv a violenței în bază de gen și a standardelor minime de calitate;
 • nr. 04-06/1988 din 23 decembrie 2016 - aviz la proiectul Decretului Președintelor RM pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului Adițional 5 la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber;
 • nr. 04-01/1990 din 23 decembrie 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul Traficului” și modificarea Concepției Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”;
 • nr. 04-06/1995 din 23 decembrie 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM -UE în perioada 2017-2019;
 • nr. 04-01/2035 din 29 decembrie 2016 - aviz la setul de materiale privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul RM și Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, terorismului și altor tipuri de infracțiuni grave;
 • nr. 04-01/2051 din 29 decembrie 2016 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Strategiei naționale de ordine și securitate publică pentru ani 2017-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia


Lista avizelor la proiectele actelor normative și legislative oferite
în perioada anului 2015
 • nr. 04-01/9 din 5 ianuarie 2015 – aviz la proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul de supraveghere a frontierei de stat;
 • nr. 04-01/25 din 13 ianuarie 2015 – aviz la proiectul hotărîrii Comisiei Naționale a Pieții Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului privind înregistrarea de stat a asociațiilor de economii și împrumut
 • nr. 04-09/40 din 15 ianuarie 2015 – aviz la proiectul Acordului de Cooperare Administrativă între Centrul Național Anticorupție și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);
 • nr. 04-01/41 din 16 ianuarie 2015 – aviz la proiectul hotărîrii Comisiei Naționale a Pieții Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind structurile de tip ”master-feeder”;
 • nr. 04-09/107 din 30 ianuarie 2015 – aviz la proiectele Acordului între Guvernul RM și Guvernul Federației Ruse privind readmisia și Protocolului de implementare al acestuia;
 • nr. 04-01/134 din 3 februarie 2015 – aviz la proiectul hotărîrii Comisiei Naționale a Pieții Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind fondul de lichidități al asociațiilor de economii și împrumut;
 • nr. 04-01/199 din 13 februarie 2015 – aviz la proiectul hotărîrii Comisiei Naționale a Pieții Financiare cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind emisiunea, modul de înregistrare de stat al valorilor mobiliare și a ofertei publice pe piața primară;
 • nr. 04-01/213 din 17 februarie 2015 – aviz la proiectele Legii cu privire la Centrul Național de Integritate, Legii privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor;
 • nr. 04-01/260 din 24 februarie 2015 – aviz la proiectele Acordului între Guvernul RM și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală și Protocolului de implementare al acestuia;
 • nr. 04-01/319 din 3 martie 2015 – aviz la proiectul de lege pentru modificarea și completarea art. 16 din Codul Penal al RM și a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Centrul Național Anticorupție
 • nr. 04-01/353 din 11 martie 2015 – aviz la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asociațiilor de economii, Legea privind reglementarea valutară etc.);
 • nr. 04-06/404 din 19 martie 2015 – aviz la proiectul ordinului Secretarului general al Guvernului cu privire la aprobarea Acordului-tip și Contractului-tip privind utilizarea serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign);
 • nr. 04-01/406 din 19 martie 2015 – aviz la proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile, Codul de procedură civilă, Codul de executare, Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat;
 • nr. 04-09/416 din 19 martie 2015 – aviz la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Cod fiscal, Legea cu privire la asociațiile obștești, Legea cu privire la notariat etc.)
 • nr. 04-09/420 din 20 martie 2015 – aviz la proiectul Acordului privind asistența juridică reciprocă pe subiecte administrative în domeniul schimbului de date cu caracter personal;
 • nr. 04-01/435 din 25 martie 2015 – aviz la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea pct. 15 din Regulamentul privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 3 aprilie 2012;
 • nr. 04-01/445 din 26 martie 2015 -  aviz la proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (H.G. 760 din 18 august 2010 cu privire la Centrul de Guvernare Electronică, H.G. nr. 280 din 24 aprilie 2013 cu privire la unele acțiuni de implementare a Serviciului MPay etc.);
 • nr. 04-01/474 din 31 martie 2015 – aviz la proiectele hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind supravegherea pieței și hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Cod contravențional, Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Legea privind securitatea industrială a obiectelor periculoase, Legea privind securitatea generala a produselor etc.);
 • nr. 04-01/506 din 2 aprilie 2015 – aviz la proiectul ordinului Secretarului general al Guvernului cu privire la aprobarea Regulilor privind modul de administrare a serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass);
 • nr. 04-01/519 din 3 aprilie 2015 – aviz la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor supuse factorilor de risc profesional;
 • nr. 04-01/536 din 7 aprilie 2015 – aviz la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la Comisia pentru investiții inteligente în tehnologiile informaționale;
 • nr. 04-01/540 din 7 aprilie 2015 – aviz la setul de materiale necesar pentru aprobarea semnării Acordului în domeniul securității sociale între Republica Moldova și Turcia;
 • nr. 04-09/548 din 8 aprilie 2015 - aviz la proiectul hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sistemele de control intern;
 • 04-01/595 din 10 aprilie 2015 – aviz la setul de materiale necesar pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Aranjamentului Administrativ pentru implementarea Acordului în domeniul securității sociale între RM-Turcia;
 • 04-09/601 din 14 aprilie 2015 - aviz la proiectul Acordului între Guvernul RM și Guvernul Rusiei privind cooperarea în domeniul combaterii migrației ilegale;
 • 04-01/829 din 6 mai 2015 – aviz repetat la proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Cod de procedură civilă, Cod de executare, Legea cadastrului etc.);
 • 04-01/837 din 8 mai 2015 – aviz la proiectul H.G. pentru aprobarea unor Regulamente privind organizarea și funcționarea subsistemelor informaționale integrate ”Registrul SIME HIV/SIDA/ITS” și ”Registrul SIME TB”;
 • 04-09/855 din 9 mai 2015 - aviz la setul de materiale propus a fi adoptate în cadrul Reuniunii ordinare a Consiliului Miniștrilor Afacerilor Interne ale CSI, care va avea loc în septembrie în or. Minsk;
 • 04-01/865 din 12 mai 2015 – aviz la setul de materiale necesare pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între MTIC al RM și MAI al Ucrainei privind colaborarea în domeniul schimbului de informații;
 • 04-01/902 din 15 mai 2015 – aviz la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (73 de acte legislative inclusiv Legea privind Regulamentul CNPDCP);
 • 04-09/915 din 19 mai 2015 – aviz la setul de materiale necesar inițierii negocierii pe marginea Acordului între Guvernul RM și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la organizarea schimbului de informații privind persoanele și mijloacele de transport, cu care persoana traversează frontiera RM-UA;
 • 04-01/916 din 19 mai 2015 – aviz la proiectul Regulamentului privind utilizarea SIA Asistență medicală primară (SIA AMP);
 • 04-01/926 din 20 mai 2015 – aviz la proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea subsistemului informațional integrat ”Registrul donatorilor de sînge și componente sanguine”;
 • 04-09/941 din 25 mai 2015 – aviz la proiectul Ordinului comun ”Cu privire la aprobarea procedurii de repatriere a cadavrelor, conform Acordului dintre Guvernul RM și Guvernul Romaniei privind ajutorul reciproc pentru intervențiile transfrontaliere în caz de urgențe medicale”;
 • 04-01/944 din 25 mai 2015 – aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în unele hotărîri ale Guvernului (Concepția RSP, modele permise de conducere de tip nou etc.);
 • 04-01/950 din 25 mai 2015 – aviz la proiectul hotărîrii CSM privind aprobarea Regulamentului privind modul de publicare a hotărîrilor judecătorești pe portalul unic al instanțelor de judecată;
 • 04-09/951 din 25 mai 2015 – aviz la proiectul ordinului MAI nr. 108 din 10 aprilie 2015 (”Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind ordinea de eliberare actelor permisive, caziere judiciare, contravenționale etc.);
 • 04-01/994 din 29 mai 2015 – aviz la proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind comerțul electronic;
 • 04-01/1010 din 2 iunie 2015 – aviz la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului SIA ”Registrul turismului”;
 • 04-09/1012 din 2 iunie 2015 – aviz la proiectul H.G. pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, precum și descărcarea și stocarea datelor din tahograhe și cartele tahografice;
 • 04-01/1020 din 3 iunie 2015 – aviz la proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative și proiectului de lege cu privire la organizațiile financiare nebancare;
 • 04-01/1099 din 15 iunie 2015 – reaviz la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind actele normative ale Guvernului, Legea privind administrația publică locală, Codul contravențional etc.);
 • 04-06/1101 din 16 iunie 2015 – aviz la proiectul H.G. cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional;
 • 04-09/1143 din 19 iunie 2015 – aviz la proiectele hotărîrilor Comisiei de stat pentru testări cu utilizarea poligrafului privind aprobarea Codului deontologic al poligrafologului, precum și înregistrarea acestuia;
 • 04-01/1168 din 24 iunie 2015 – aviz la proiectul H.G. cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la examinarea plîngerilor în formă de document electronic publicate pe portalul www.implicare.md;
 • 04-09/1198 din 29 iunie 2015 – aviz la proiectul ordinului Secretarului general al Guvernului ”Cu privire la aprobarea Regulilor privind modul de administrare a serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign);
 • 04-01/1266 din 8 iulie 2015 – aviz la proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea privind birourile istoriilor de credit, Codul contravențional, Codul penal);
 • 04-01/1271 din 9 iulie 2015 – aviz la proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul RM și Guvernul SUA privind facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) și proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative;
 • 04-09/1272 din 9 iulie 2015 – aviz la proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind testarea integrității profesionale;
 • 04-01/1413 din 28 iulie 2015 – aviz la setul de materiale privind aprobarea semnării Tratatului între RM și Ucraina privind regimul frontierei de stat RM-UA etc.;
 • 04-01/1449 din 4 august 2015 – aviz la proiectul H.G. pentru aprobarea fomularului declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și Regulamentul privind modul de completare a acesteia;
 • 04-06/1517 din 17 august 2015 – aviz la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate, Legea taxei de stat);
 • 04-06/1519 din 17 august 2015 – aviz repetat la proiectele H.G. privind crearea Instituției publice ”Serviciul Național unic pentru apelurile de urgență 112” și cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al SIA al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112;
 • 04-09/1526 din 18 august 2015– aviz la proiectul de lege pentru completarea art. 2 alin. (4) al Legii privind protecția datelor cu caracter personal;
 • 04-01/1528 din 18 august 2015 – reaviz la proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul RM și Guvernul SUA privind facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) și proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative;
 • 04-01/1553 din 24 august 2015 – aviz la proiectul ordinului Secretarului general al Guvernului ”pentru aprobarea Acordului tip cu privire la utilizarea platformei guvernamentale de registre și acte permisive”;
 • 04-09/1578 din 2 septembrie 2015 – aviz la proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legii testării integrității profesionale…);
 • 04-01/1588 din 3 septembrie 2015 – aviz la proiectul ordinului Secretarului general al Guvernului ”Cu privire la aprobarea Acordului tip cu și Contractului-tip privind integrarea serviciilor de aplicare și verificare a autenticității semnăturii electronice în serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign);
 • 04-01/1624 din 10 septembrie 2015 – aviz la setul de materiale necesare pentru inițierea negocierilor asupra proiectului de Acord între Republica Moldova și Republica Elenă în domeniul securității sociale;
 • 04-09/1626 din 10 septembrie 2015 – aviz la proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat ”Registrul de eliberare a permiselor de acces în zona de frontieră”;
 • 04-09/1635 din 11 septembrie 2015 –aviz repetat la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea pct. 15 din Regulamentul privind paginile oficiale ale administrației publice în rețeaua Internet;
 • 04-09/1646 din 15 septembrie 2015 – aviz la proiectul ordinului ministrului finanțelor cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public;
 • 04-01/1648 din 15 septembrie 2015 – aviz repetat la proiectul ordinului Secretarului general al Guvernului cu privire la aprobarea Regulilor privind modul de administrare a serviciului guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign);
 • 04-06/1728 din 2 octombrie 2015 – aviz la proiectul H.G. cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat ”Registrul ajutoarelor de stat”;
 • 04-09/1737 din 5 octombrie 2015 – aviz la proiectul de modificare a unor acte legislative (legislația penală, procesual civilă și contravențională);
 • 04-05/1751 din 7 octombrie 2015 – aviz la proiectul ordinului Secretarului general al Guvernului ”pentru aprobarea Acordului tip cu și Contractului-tip privind prestarea serviciilor de probare a identității,
 • 04-06/1818 din 23 octombrie 2015 – aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind statistica transportului aerian de pasageri, mărfuri și poștă;
 • 04-06/1879 din 4 noiembrie 2015 – aviz repetat la setul de documente privind inițierea negocierilor și aprobării semnării Protocolului între Departamentul Poliției de Frontieră al MAI al Republicii Moldova și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat RM-Ucraina;
 • 04-01/1905 din 10 noiembrie 2015 – aviz la proiectul de lege pentru activitatea contrainformativă externă și proiectul de lege privind Serviciul Național de Informații al Republicii Moldova;
 • 04-01/2041 din 18 decembrie 2015 – aviz la proiectul legii cu privire la regimul liberei circulații a cetățenilor Republicii Moldova și la proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative;
 • 04-09/2048 din 21 decembrie 2015 – aviz la proiectul Acordului privind prestarea serviciilor informaționale prin intermediul SIA ”Asigurare obligatorie de asistență medicală”;
 • 04-01/2056 din 22 decembrie 2015 – aviz la proiectul ordinului MAI cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului de înregistrare a apelurilor telefonice în cadrul MAI;
 • 04-01/2069 din 23 decembrie 2015 - aviz repetat la proiectul Regulamentului Ministerului Sănătății privind utilizarea Sistemului Informațional Automatizat Asistență Medicală Primară (SIA AMP);


Lista avizelor la proiectele actelor normative și legislative oferite
pe parcursul anului 2014
 • nr. 04-09/106 din 18 ianuarie 2014 – aviz la proiectele hotărîrilor Guvernului ”Cu privire la aprobarea Concepției Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul de stat al animalelor”” și ”cu privire la aprobarea Concepției Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul certificatelor de depozit pentru cereale””;
 • nr. 04-09/109 din 18 ianuarie 2014 – aviz la proiectul Regulamentului privind registrul certificatelor cheilor publice al Centrului de certificare a cheilor publice;

 • nr. 04-08/79 din 26 ianuarie 2014 – aviz la proiectul Programului de Dezvoltare Strategică (2014-2016) a Inspecției financiare, elaborate în comun cu experții SIGMA și OECD;
 • nr. 04-09/301 din 26 ianuarie 2014 – aviz la proiectul ordinului comun ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul unitar de prelucrare și analiză a datelor statistice ce țin de justiția penală;
 • nr. 04-09/172 din 30 ianuarie 2014 – aviz la proiectul Instrucțiunii privind ordinea de eliberare a actelor permissive de către serviciul tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne;
 • nr. 04-09/180 din 3 februarie 2014 – aviz la proiectul ordinului Ministrului Afacerilor Interne ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere ”Controlul traficului””;
 • nr. 04-09/199 din 5 februarie 2014 – aviz la setul de materiale necesare pentru adoptarea deciziei privind aprobarea semnării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte;
 • nr. 04-05/200 din 5 februarie 2014 – aviz la proiectul acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală și proiectul Protocolului de implementare al acestuia;
 • nr. 04-01/226 din 10 februarie 2014 – aviz la proiectul hotărîrii Comisiei Naționale a Pieții Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor;
 • nr. 04-09/235 din 13 februarie 2014 – aviz la proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoare adăugată;
 • nr. 04-01/238 din 13 februarie 2014 – aviz la proiectul ordinului Ministrului finanțelor cu privire la modificarea și completarea Codului etic a auditorului intern și Cartei de audit intern;
 • nr. 04-01/324 din 3 martie 2014 – aviz la proiectul hotărîrii Guvenrului ”Pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului” (Hotărîrea Guvernului nr. 329 din 28 mai 2012 ”Cu privire la Serviciul Electronic Guvernamental de Plăți Electronice”, Hotărîrea Guvernului nr. 280 din 24 aprilie 2013 ”Cu privire la unele acțiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)”);
 • nr. 04-01/364 din 6 martie 2014 – aviz la proiectul hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului tehnologii informaționale ale Ministerului Afacerilor Interne și efectivului-limită al acestuia”;
 • nr. 04-09/376 din 12 martie 2014 – aviz la proiectul Acordului între Ministerul Afacerilor Interne ale Republicii Moldova și Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind cooperarea organelor teritoriale în zonele de frontieră în luptă împotriva infracțiunilor economice;
 • nr. 04-09/377 din 12 martie 2014 – aviz la proiectul hotărîrii Guvernului ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informational automatizat ”Registrul de stat al armelor””;
 • nr. 04-01/392 din 12 martie 2014 – aviz la proiectul ordinului Ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern;

 • nr. 04-01/411 din 14 martie 2014 – aviz la proiectul ordinului Ministrului finanțelor privind aprobarea Programului de dezvoltare profesională continua a auditorilor interni din sectorul public;
 • nr. 04-01/413 din 14 martie 2014  - aviz la proiectul hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Biroului migrație și azil al Ministerului Afacerilor Interne, structurii și efectivului-limită ale acestuia;
 • nr. 04-06/446 din 20 martie 2014 – aviz la proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014”;
 • nr. 04-09/465 din 24 martie 2014 – aviz la proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare;
 • nr. 04-09/466 din 24 martie 2014 – aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutorului de stat din Moldova”;
 • nr. 04-01/474 din 25 martie 2014 – aviz la proiectul ordinului Ministrului finanţelor cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluare. raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare;
 • nr. 04-06/584 din 11 aprilie 2014 – aviz la proiectul ordinului Ministrului finanţelor privind aprobarea Regulamentului model de organizare şi funcţionare a Direcţiei economie şi finanţe;
 • nr. 04-01/651 din 30 aprilie 2014 – aviz la proiectul Acordului de cooperare operaţională şi strategică dintre Republica Moldova şi Oficiul European de Poliţie;
 • nr. 04-06/730 din 21 mai 2014 – aviz la proiectul Strategiei pentru asigurarea securităţii transportului pe teritoriul statelor-membre ale CSI la efectuarea transporturilor internaţionale;
 • nr. 04-01/743 din 22 mai 2014 – aviz la proiectul hotărîrii Guvernului pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 691 din 17 noiembrie 2009;
 • nr. 04-01/753 din 26 mai 2014 – aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la informarea şi participarea publicului în procesul luării deciziilor privind introducerea deliberată în mediul înconjurător şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic şi produselor rezultate din acestea;
 • nr. 04-01/777 din 2 iunie 2014 – aviz la proiectul hotărîrii Guvernului „Privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul SUA privind facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA)”;
 • nr. 04-01/808 din 6 iunie 2014 – aviz la proiectul hotării Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul de cartografiere a instituţiilor de învăţămînt general;
 • nr. 04-07/817 din 10 iunie 2014 – aviz la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei publicării datelor guvernamentale deschise;
 • nr. 04-01/818 din 11 iunie 2014 – aviz repetat la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Concepţiei privind principiile datelor guvernamentale deschise;
 • nr. 04-09/824 din 12 iunie 2014 – aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE în perioada 2014-2016;
 • nr. 04-09/876 din 26 iunie 2014 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern "cu privire la implementarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale;
 • nr. 04-01/885 din 30 iunie 2014  - aviz la proiectul hotărîrii Guvernului "pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Concepţia Sistemului informaţional Educaţional";
 • nr. 04-01/918 din 7 iulie 2014 - aviz la proiectul Regulamentului CNPF privind modul de raportare de către organismele de plasamanent colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare fiduciară a investiţiilor şi proiectului Regulamentului CNPF privind reglementările prudenţiale faţă de activitatea societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor;
 • nr. 04-01/919 din 7 iulie 2014 - aviz la proiectul hotărîrii CNPF cu privire la aprobarea Regulamentului privind Registrul persoanelor autorizate în domeniul evaluării valorilor mobiliare;
 • nr. 04-01/945 din 11 iulie 2014 - aviz la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea altor acte legislative (Legea cu privire la CNPF, Legii privind activitatea de audit etc.);
 • nr. 04-09/946 din 11 iulie 2014 - aviz la proiectul hotărîrii CNPF cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind clearingul şi decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare;
 • nr. 04-01/951 din 11 iulie 2014 - aviz la proiectul hotărîrii CNPF cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către entităţile de interes public, emitenţii ale căror valori mobiliare sînt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi/sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare;
 • nr. 04-09/975 din 18 iulie 2014 - aviz la proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat etc.);
 • nr. 04-09/976 din 18 iulie 2014 - aviz la proiectele ordinelor Cancelariei de Stat privind aprobarea Acordului-tip şi Contractului-tip privind prestarea serviciilor din platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) şi privind aprobarea Arhitecturii de securitate a platformei tehnologice guvernamentale comune MCloud;
 • nr. 04-01/1010 din 24 iulie 2014 - aviz la proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul civil, Codul Familiei, Codul de procedură civilă etc.);
 • nr. 04-01/1011 din 24 iulie 2014 - aviz la setul de materiale  privind iniţierea  negocierilor  asupra  proiectului Acordului de cooperare  între Ministerul Afacerilor  Inteme al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor  Interne  al Republicii Kazahstan;
 • nr. 04-01/1029 din 31 iulie 2014 - aviz la setul de materiale  privind iniţierea negocierilor asupra  proiectului Acordului  între Guvernul Republicii Moldova  şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea  în  lupta împotriva criminalităţii,  în  special  a terorismului,  traficului  ilicit  de  droguri şi  criminalităţii organizate  şi  aprobarea  semnării acestuia;
 • nr. 04-01/1044 din 6 august 2014 - aviz la proiectul Regulamentului Ministerului Sănătăţii privind transmiterea datelor medicale despre persoanele infectate cu HIV;
 • nr. 04-01/1077 din 15 august 2014 - aviz la proiectul Regulamentului CNPF privind limitele şi tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare;
 • 04-09/1144 din 4 septembrie 2014 – aviz la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului, Codul penal, Legea cu privire la Procuratură, Legea privind testarea integrității profesionale etc.);
 • 04-09/1151 din 8 septembrie 2014 – aviz la proiectul propunerii-business a Î.S. ”CRIS” Registru” ”Vizualizarea informației privind accesarea datelor cu caracter personal”;
 • 04-09/1189 din 15 septembrie 2014 – aviz la proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind achizițiile publice, Legea cu privire la asociațiile obștești, Legea cu privire la notariat și Codul fiscal) și la proiectul hotărîrii de Guvern ”Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în unele Hotărîri de Guvern”;
 • 04-01/1193 din 15 septembrie 2014 – aviz la proiectul ordinului Ministrului finanțelor cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public;
 • 04-09/1200 din 17 septembrie 2014 – aviz la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal, Legea instituțiilor financiare, Legea privind piața de capital, Legea cu privire la asigurări etc.);
 • 04-06/1231 din 26 septembrie 2014 – aviz la proiectul ordinului Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor privind aprobarea Regulamentului privind recepționarea cererilor pentru eliberarea adeverințelor de către Î.S. ”CRIS ”Registru” prin intermediul subdiviziunilor structurale ale Î.S. ”Poșta Moldovei”;
 • 04-01/1236 din 26 septembrie 2014 -  aviz la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Sistemului informațional de gestiune electronică a documentelor și înregistrărilor;
 • 04-01/1270 din 1 octombrie 2014 – aviz la proiectul ordinului Cancelariei de Stat privind aprobarea Acordului-tip privind utilizarea platformei guvernamentale de registre și acte permisive (PGRAP);
 • 04-09/1285 din 3 octombrie 2014 – aviz la proiectul Acordului de cooperare între Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne din România în domeniul prevenirii și combaterii corupției;
 • 04-01/1291 din 5 octombrie 2014 – aviz la proiectul Ordinului Secretarului general al Guvernului ”Cu privire la unele măsuri de executare a Hotărîrii Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013 ”Privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass);
 • 04-01/1311 din 9 octombrie 2014 – aviz la proiectele Regulamentului privind modul de calcul al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, Regulamentului privind reorganizarea și dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și societăților de administrare fiduciară a investițiilor;
 • 04-01/1318 din 15 octombrie 2014 – aviz la proiectul de modificare a anexei Ordinului Ministerului Sănătății nr. 303 din 6 mai 2010 ”Cu privire la asigurarea accesului la informația privind propriile date medicale și lista intervențiilor medicale care necesită perfectarea acordului informat”;
 • nr. 04-01/1378 din 31 octombrie 2014 - aviz la proiectul Ordinului ministrului finanțelor cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public;
 • 04-09/1380 din 3 noiembrie 2014 - aviz la setul de materiale privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere între Republica Moldova și Oficiul European de Poliției (EUROPOL) privind confidențialitatea și securitatea informației;
 • 04-01/1424 din 11 noiembrie 2014 - aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Infrastructura informațională internă a autorităților administrației publice”;
 • 04-01/1462 din 17 noiembrie 2014 – aviz repetat la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal, Legea instituțiilor financiare, Legea privind piața de capital, Legea cu privire la asigurări etc.);
 • 04-01/1463 din 17 noiembrie 2014 – aviz la proiectul hotărîrii Comisiei Naționale a Pieții Financiare ”Cu privire la unele măsuri privind înregistrarea gajului valorilor mobiliare”;
 • 04-01/1482 din 20 noiembrie 2014 – aviz la proiectul Protocolului între Departamentul Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei, privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană;
 • 04-01/1496 din 21 noiembrie 2014 – aviz la proiectul hotărîrii de Guvern privind crearea Instituției publice ”Serviciul unic pentru apelurile de urgență 112”;
 • 04-01/1498 din 21 noiembrie 2014 – aviz la proiectul hotărîrii Comisiei Naționale a Pieții Financiare ”Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și menținerea activității mecanismului oficial de stocare a informațiilor”;
 • 04-01/1538 din 24 noiembrie 2014 – aviz la proiectul Regulamentului cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în Consiliul Superior al Magistraturii și instanțele judecătorești;
 • 04-01/1641 din 3 decembrie 2014 – aviz la proiectul Protocolului de schimb de informații între organele fiscale ale statelor-membre a CSI în scopul evitării dublei impuneri pe venit/proprietate și prevenirea evaziunii fiscale;
 • 04-09/1700 din 12 decembrie 2014 – aviz la proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prevenirea și combaterea criminalității informatice și Legea comunicațiilor electronice);
 • 04-01/1712 din 16 decembrie 2014 – aviz la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea pct. 15 din Regulamentul privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 3 aprilie 2012;Lista avizelor la proiectele actelor normative și legislative oferite
pe parcursul anului 2013
 • nr. 04-06/13 din 4 ianuarie 2013 - aviz la proiectul hotărîrii Guvernului „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător”;

 • nr. 04-06/19 din 9 ianuarie 2013 – aviz la proiectul de lege privind Codul de conduită a angajatului CNA;

 • nr. 04-06/199 din 20 februarie 2013 – aviz la proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea la efectuarea controlului în comun al persoanelor, mijloacelor de transport şi mărfurilor la frontiera de stat moldo-ucraineană”

 • nr. 04-06/222 din 26 februarie 2013 – aviz la proiectul de Acord între Republica Moldova şi Regatul Spaniei în domeniul securităţii sociale;

 • nr. 04-05/229 din 27 februarie 2013 – aviz la proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la CNA;

 • nr. 04-06/349 din 25 martie 2013 – aviz la proiectul hotărîrii de Guvern privind proiectul de lege cu privire la aprobarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”

 • nr. 04-01/370 din 27 martie 2013 – aviz la proiectul hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari”

 • nr. 04-01/421 din 31 martie 2013 – aviz la proiectul ordinului Ministrului finanţelor cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public;

 • nr. 04-01/435 din 1 aprilie 2013 – aviz la proiectul de Acord între Republica Moldova şi Lituania în domeniul protecţiei sociale;

 • nr. 04-01/437 din 2 aprilie 2013 – aviz la proiectul de lege cu privire la poliţie;

 • nr. 04-10/497 din 18 aprilie 2013 – aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului;

 • nr. 04-10/510 din 19 aprilie 2013 – aviz la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la Programul naţional de dezvoltare profesională în serviciul public pentru anii 2013-2016”

 • nr. 04-09/524 din 25 aprilie 2013 – aviz la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea SIA „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”;

 • nr. 04-09/360 din 26 martie 2013 – aviz la proiectul Acordului privind accesul CNA la informaţiile stocate în SIA „Asigurarea Obligatorie de Asistenţă Medicală”;

 • nr. 04-06/561 din 2 mai 2013 – aviz la proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la examinarea sesizărilor electronice publicate pe portalul www.implicare.md;

 • nr. 04-09/572 din 08 mai 2013 aviz la proiectul de lege privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă;

 • nr. 04-01/580 din 15 mai 2013 - aviz la proiectul hotărîrii Guvernului „cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1372 din 23 decembrie 2005 cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”;

 • nr. 04-01/589 din 16 mai 2013 - aviz la proiectele de documente, elaborate în cadrul Programului Pilot Comun „Integrarea Migraţiei în Strategia Naţională de Dezvoltare”;

 • nr. 04-06/641 din 24 mai 2013aviz la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Legii privind supravegherea pieţii şi proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative;

 • nr. 03-10/695 din 5 iunie 2013aviz la proiectul de hotărîre de Guvern „Cu privire la aprobarea măsurilor suplimentare la Programul naţional de implementare a Planului de acţiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize”;

 • nr. 04-06/731 din 11 iunie 2013aviz la proiectul Planului de activităţi comune între Direcţia de Poliţie Fiscală a Servicului Fiscal al Ucrainei din regiunea Viniţa şi Direcţia nr. 3 a Inspectoratului naţional de investigaţii al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne;

 • nr. 04-01/741 din 13 iunie 2013 aviz la proiectul ordinului Ministrului finanţelor privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public;

 • nr. 04-06/796 din 24 iunie 2013 aviz la proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (Codul penal şi Codul de procedură penală);

 • nr. 02-06/852 din 28 iunie 2013aviz la proiectul Ordinului interdepartamental cu privire la aprobarea Planului comun de acţiuni pentru o perioadă de 3 ani în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii cibernetice;

 • nr. 04-01/868 din 2 iulie 2013aviz la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern;

 • nr. 04-06/879 din 5 iulie 2013aviz la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic;

 • nr. 04-07/1284 din 30 septembrie 2013 aviz la proiectul legii privind modificarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008;

 • 04-07/1346 din 9 octombrie 2013 aviz la proiectul legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Codul fiscal si Legea nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenta juridica garantata de stat;

 • nr. 04-09/1475 din 5 noiembrie 2013 aviz la proiectul hotaririi Guvernului “Cu privire la crearea si administrarea portalului guvernamental unic al functiilor publice pentru ocuparea carora autoritatile publice organizeaza concurs”;

 • nr. 04-09/1490 din 8 noiembrie 2013 aviz la proiectul legii cu privire la organizarea si functionarea Serviciului National pentru Preluarea Apelurilor de Urgenta 112;

 • nr. 04-06/1524 din 14 noiembrie 2013 aviz la proiectul legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 62-XVI din 21 martie 1998 privind reglementarea valutara;

 • nr. 04-01/1591 din 26 noiembrie 2013aviz la proiectul hotaririi Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul informational automatizat “Registrul persoanelor retinute, arestate si condamnate”;

 • nr. 04-07/1607 din 29 noiembrie 2013aviz la proiectul hotaririi Guvernului “Privind aprobarea Planului de actiuni pe anul 2014 pentru implementarea “Progamului strategic de modernizare tehnologica a guvernarii (e-Transformare);

 • nr. 04-01/1674 din 6 decembrie 2013aviz la proiectul Acordului de promovare a cooperarii si sustinerii activitatii Centrului de cooperare politieneasca internationala al Inspectoratului General al politiei al Ministerului Afacerilor Interne;

 • nr. 04-09/1720 din 14 decembrie 2013aviz la proiectul hotaririi Guvernului “pentu completarea Hotaririi Guvernului nr. 834 din 7 iulie 2008 privind sistemul informational integrat al Politiei de Frontiera;

 • 04-09/1721 din 14 decembrie 2013aviz la proiectul Regulamentului privind cerintele fata de persoanele cu functie de raspundere ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, societati de administrare fiduciara a investitiilor si depozitarului; proiectul Regulamentului privind avizarea constituirii si functionarii organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare; proiectul Regulamentului privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare;

 • 04-01/1731 din 16 decembrie 2013aviz la proiectul hotaririi Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea si controlul veniturilor si al proprietatii persoanelor cu functii de demnitate publica, judecatorilor, procurorilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functie de conducere si Legii nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese);

 • nr. 04-09/1770 din 18 decembrie 2013– aviz la proiectul Memorandumului de Intelegere privind confidentialitatea datelor si securitatea informatiei intre Republica Moldova si Oficiul Politiei Europene;

 • nr. 04-09/1771 din 18 decembrie 2013–aviz la proiectul hotaririi Guvernului “cu privire la aprobarea structurii-tip a Regulamentului privind organizarea si functionarea ministerului, altei autoritati administrative centrale si autoritatii administrative din subordinea acestora;

 • nr. 04-09/1772 din 19 decembrie 2013– aviz la proiectul hotaririi Guvernului “cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulatiei rutiere “Controlul traficului”;

 • nr. 04-09/1788 din 24 decembrie 2013– aviz la proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 122-XVI din 29 mai 2008 cu privire la birourile istoriilor de credit;

 • nr. 04-01/1809 din 27 decembrie 2013– aviz la proiectul hotărîrii Guvernului "Cu privire la acţiunile de implementare a Regulamentului Sanitar Internaţional în prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică".

             Lista avizelor la proiectele actelor normative şi legislative oferite
pe parcursul anului 2012
 • nr. 04-03/151 din 24 ianuarie 2012 – aviz la proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Muntenegru privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate;
 • nr. 04-03/159 din 27 ianuarie 2012 – aviz la proiectul legii privind modificarea şi completarea Codului familiei, Legii privind actele de stare civilă, Codului civil, Codului de procedură civilă, Legii privind administraţia publică locală;
 • nr. 04-08/247 din 20 februarie 2012 - aviz la proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii privind actele de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte, Legii cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legii privind actele de stare civilă, Codului electoral, Concepţiei Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”;
 • nr. 04-08/248 din 20 februarie 2012 – aviz la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea pct. 48 al Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărie cinegetică şi/sau recreere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008;
 • nr. 04-01/403 din 20 martie 2013 - aviz la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotîrărea Guvernului nr. 1310 din 31 octombrie 2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la obţinerea, evidenţa, păstrarea, sistematizarea şi utilizarea informaţiei dactiloscopice şi Listei funcţiilor deţinute de persoanele supuse înregistrării dactiloscopice obligatorii”;
 • nr. 04-01/447 din 2 aprilie 2012 - aviz la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la Memorandumul de Înţelegere dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (AID) privind promovarea accesului liber la datele financiare;
 • nr. 04-01/464 din 12 aprilie 2012 – aviz la proiectul ordinului Ministrului afacerilor interne privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la modalitatea de eliberare a certificatelor de cazier judiciar;
 • nr. 04-01/491 din 25 aprilie 2012 - aviz la proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 345 din 30 aprilie 2009 cu privire la Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale;
 • nr. 04-06/657 din 15 iunie 2012 - proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii ocrotirii sănătăţii, Codului penal, Codului de procedură penală, Codului de procedură civilă, Codului de executare, Legii cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, Legii cu privire la controlul şi profilaxia tuberculozei;
 • nr. 04-01/713 29 iunie 2012 – aviz la proiectul hotărîrii Guvernului „cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1372 din 23 decembrie 2005 cu privire la compensarea medicamentelor în condițiile asigurării obligatorii de asistență medicală;
 • nr. 04-06/860 din 30 iulie 2012 aviz la proiectul Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) şi acţiunile care se impun în vederea asigurării mecanismului de implementare a acestuia;
 • nr 04-01/863 din 30 iulie 2012 - aviz la proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, evidenţa, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor;
 • nr.04-01/882 din 1 august 2012 – aviz la proiectul hotărîrii Guvernului „cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1356 din 03 decembrie 2008 cu privire la aprobarea structurii sistemului informațional „Asistența Socială”;
 • nr. 04-06/941 din 20 august 2012 – aviz la proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare din Statul Israel şi proiectul Protocolului A de implementare a acestuia;
 • nr. 04-06/969 din 28 august 2012 - aviz la proiectele Normei metodologice privind tratarea cazurilor de fraudă şi corupţie şi a Normei metodologice privind eşantionarea în audit, elaborate de Ministerul Finanţelor;
 • nr. 04-14/1173 din 3 octombrie 2012 – aviz la proiectul ordinului Ministrului justiţiei „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind condiţiile de admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar şi condiţiile de efectuare a stagiului”;
 • nr. 04-14/1192 din 5 octombrie 2012 - aviz la proiectul ordinului Ministrului afacerilor interne „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne”;
 • nr. 04-01/1481 din 22 noiembrie 2012 - aviz la proiectul Aranjamentului de cooperare administrativă între Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Oficiul European Anti-fraudă;
 • nr. 04-06/1485 din 23 noiembrie 2012 – aviz la proiectul Acordului de licenţiere neexclusivă în cadrul Programului „Safety Oversight Facilitated Integration Aplication” (SOFIA);
 • nr. 04-06/1495 din 23 noiembrie 2012 - aviz la proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea Convenţiei de Cooperare Poliţienească pentru Europa de Sud-Est, semnată la 15 mai 2006 la Viena;
 • 04-01/1511 din 28 noiembrie 2012 – aviz la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de supralegalizare a documentelor;
 • nr. 04-06/1538 din 7 decembrie 2012 - aviz la proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, elaborat în scopul aducerii legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prevederile Legii cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 • nr. 04-01/1599 din 19 decembrie 2012 - aviz la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • nr. 04-01/1621 din 27 decembrie 2012 - aviz la proiectul Regulamentului cu privire la protecţia datelor cu caracter personal privind starea de sănătate care vizează persoanele aflate în custodia Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei;
 • nr. 04-06/1623 din 27 decembrie 2012 - aviz la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor RM;
              Lista avizelor la proiectele actelor normative şi legislative oferite
pe parcursul anului 2011
          Lista avizelor la proiectele actelor normative și legislative oferite
pe parcursul anului 2010

 • nr. 04-08/154 din 23 februarie 2010aviz la proiectul Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul verificării datelor personale ale solicitanţilor de vize din Republica Moldova;

 • nr. 04-08/192 din 18 martie 2010aviz la proiectul Acordului de colaborare a statelor - membre ale CSI cu privire la crearea sistemelor naţionale compatibile de telemedicină, dezvoltarea şi utilizarea în continuare a acestora;

 • nr. 04-08/214 din 25 martie 2010aviz la proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2010-2013;

 • nr. 04-08/380 din 27 mai 2010aviz la proiectul propunerii de modificare a legislaţiei în vederea asigurării autentificării utilizatorilor serviciilor de comunicaţii electronice de tip „prepay”;

 • nr. 04-07/426 din 16 iunie 2010aviz la proiectul Protocolului de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor al României;

 • nr. 04-09/456 din 12 iulie 2010aviz la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind birourile istoriilor de credit;

 • nr. 04-08/492 din 6 august 2010aviz la proiectul Legii cu privire la Comisia principală de etică, structura şi modul de funcţionare a acesteia şi proiectul Legii pentru completarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar;

 • nr. 04-03/497 din 16 august 2010aviz la proiectul propunerilor pentru modificarea şi completarea cadrului legislativ conex domeniului electoral (Codul penal, Codul contravenţional, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, Codul audiovizualului, Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legea privind administraţia publică locală, Legea cu privire la serviciul diplomatic, Legea privind transparenţa în procesul decizional, Legea privind partidele politice, Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi Legea privind accesul la informaţie);

 • nr. 04-09/565 din 6 octombrie 2010aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” şi a proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat;

 • nr. 04-09/570 din 8 octombrie 2010aviz la proiectul Ordinului Ministrului afacerilor interne privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la ordinea de eliberare a actelor juridice;

 • nr. 04-03/604 din 16 noiembrie 2010aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Pentru aprobarea proiectului de lege privind Clasificatorul unic al funcţiilor publice” şi a proiectului de lege privind Clasificatorul unic al funcţiilor publice;

 • nr. 04-03/614 din 19 noiembrie 2010aviz la proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federal al Austriei cu privire la colaborarea în domeniul combaterii criminalităţii;

 • nr. 04-08/683 din 20 decembrie 2010aviz la proiectul Regulamentului privind modul de utilizare şi acces la bazele de date ale Î.S. „CRIS „Registru”” şi ale Serviciului de Grăniceri.

 • nr. 04-08/687 din 23 decembrie 2010 - aviz la proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei independente de avizare pe lîngă Ministerul Sănătăţii şi a criteriilor de autorizare pentru desfăşurarea activităţilor de prelevare şi transplant.

 

             Lista avizelor la proiectele actelor normative şi legislative oferite
pe parcursul anului 2009
 • nr. CDP 0104-34 din 18 februarie 2009 – aviz la proiectul Acordului de Cooperare dintre EUROJUST şi Republica Moldova;

 • nr. 04-08/353 din 28 octombrie 2009 – aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Acordului privind schimbul de informaţii în domeniul luptei cu criminalitatea semnat la Astana la 22.05.2009;

 • nr. 04-08/383 din 12 noiembrie 2009 - aviz la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.45-XIII din 12 aprilie 1994 cu privire la activitatea operativă de investigaţii, Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 şi Codul de procedură penală);

 • nr. 04-03/400 din 17 noiembrie 2009 - aviz la Proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare privind schimbul de date personale ale solicitanţilor de vize din Republica Moldova;

 • nr. 04-03/435 din 26 noiembrie 2009 – aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

 • nr. 04-03/436 din 27 noiembrie 2009 aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de desfăşurare a licitaţiilor de vînzare a istoriilor de credit”.

 

Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3196165