Raport anual
Raport anual
privind transparenţa în procesul decizional* * * * * * * * * * * *
Legea Nr.239-XVI privind transparenţa în procesul decizional din  13.11.2008

Articolul 16.  Rapoartele privind transparenţa în procesul decizional
    (1) Autorităţile publice vor întocmi şi vor aduce la cunoştinţa publicului rapoarte anuale privind transparenţa în procesul decizional, care vor conţine:
    a) numărul deciziilor adoptate de autoritatea publică respectivă pe parcursul anului de referinţă;
    b) numărul total al recomandărilor recepţionate în cadrul procesului decizional;
    c) numărul întrunirilor consultative, al dezbaterilor publice şi al şedinţelor publice organizate;
    d) numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii publice au fost contestate pentru nerespectarea prezentei legi şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prezentei legi.

    (2) Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional va fi făcut public în condiţiile legii nu mai tîrziu de sfîrşitul trimestrului I al anului imediat următor anului de referinţă.Raport anual 2014   DESCARCĂ

Raport anual 2013   DESCARCĂ

Raport anual 2012   DESCARCĂ


Raport anual 2011   DESCARCĂ


Raport anual 2010   DESCARCĂ


Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3196149