Arhiva
LunaAnul


Ştiri
29.06.2017Vizită de studiu la Comisia Naţională pentru Informatică şi Libertăţi şi Comisia pentru Accesul la Documentele Administrative din Paris (Franța) în cadrul programului TAIEX
În perioada 26-27 iunie 2017, reprezentanţii Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) au efectuat o vizită de studiu la Comisia Naţională pentru Informatică şi Libertăţi (CNIL) şi la Comisia pentru Accesul la Documentele Administrative (CADA), eveniment care a avut loc la Paris, Franţa.


 
24.06.2017Comunicat de presă
La 24 iunie 2017, la invitația misiunii OSCE în Republica Moldova, în contextul organizării de către această entitate a unor serii de instruiri privitor la ,,Clubul Drepturilor Omului” precum și avînd în vedere desfășurarea instruirilor în cadrul ,,Școlii de vară privind drepturile omului pentru avocați, juriști de pe ambele maluri ale Nistrului”, reprezentantul  Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal – Sergiu Bozianu, a participat în calitate de formator cu tematica ,,Rolul Autorității naționale de control asupra prelucrării datelor cu caracter personal”.

 

22.06.2017Rezultatele participării reprezentantului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal la cea de-a 34-a reuniune plenară a Comitetului Consultativ al Convenției pentru protecția datelor personale față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (T-PD)
În cadrul celei de-a 34-a reuniune plenară a Comitetului Consultativ al Convenției pentru protecția datelor personale față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (T-PD), care a avut loc la Strasbourg, Franța, în perioada 19 iunie-21 iunie curent, s-a luat act de nivelul modernizării Convenției 108 și proiectul de modificare a Protocolului la Convenția 108, reliefându-se importanța urgentării și finalizării lucrărilor de către Comitetul de Miniștri. 

21.06.2017CEDO. Publicarea fotografiei unui minor fără consimțămîntul părinților. Încălcarea art. 8 din Convenție
În hotărîrea din 20 iunie 2017 în cauza Bogomolova împotriva Rusiei (cererea nr. 13812/09), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în unanimitate, a constatat că a fost încălcat articoulu 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția europeană a drepturilor omului.


 
16.06.2017Protecția datelor cu caracter personal în serviciul public și sistemul administrației publice
La 13 iunie 2017, la Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1400 din 23.12.2016, a fost organizat cursul de dezvoltare profesională cu tematica ,,Protecția datelor cu caracter personal în serviciul public și sistemul administrației publice”, destinat funcționarilor publici de conducere/execuție din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.


 
                                                                                                                                                       
16.06.2017Seminar de instruire la Ministerul Justiției
La 15 iunie 2017, reprezentanții Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și Ministerului Justiției, au discutat aspectele problematice pe care le întîmpină în practică ultimii atunci cînd sînt prelucrate datele cu caracter personal.


 
 
                                                                                                                                                                                        

 
12.06.2017Cea de-a 10-a Conferinţă Internațională a Dialogului Pan-European privind Guvernanța Internetului
În contextul proiectului Cybercrime@EAP II și Cybercrime@EAP III, care are drept scop fortificarea unei cooperări regionale și internaționale între sectorul privat și public privind criminalitatea informatică  și probele electronice, în perioada 5-7 iunie curent, la Tallinn, Estonia, reprezentantul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a participat la cea de-a zecea ediție a Conferinței Internaționale a Dialogului Pan-European privind Guvernanța Internetului (EuroDig).
 
02.06.2017Angajați ai Serviciului Fiscal de Stat instruiți în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
În perioada 05.05.2017 - 31.05.2017, la inițiativa Serviciului Fiscal de Stat, reprezentanții Direcției juridice și relații cu publicul a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, au desfășurat mai multe seminare de instruire cu genericul „Protecția datelor cu caracter personal în serviciul public și sistemul administrației publice”.


             

 
                                                                                                                                                                    
 
Publicaţii


Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3196195