Arhiva
LunaAnul


Ştiri
31.10.2017Vizita Șefului Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova la CNPDCP
La 27 octombrie 2017, Excelența Sa Dl. Peter MICHALKO - Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a avut o întrevedere cu directorul CNPDCP, Dl. Eduard RĂDUCAN.
27.10.2017Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacanteCENTRUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA

COMISIA DE CONCURS


Lista candidaţilor
                                    admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

 
                                   Șef serviciu informare, comunicare cu mass-media și e-transformare

1.    Dastic M.
Proba scrisă se va desfășura
marți,  07 noiembrie 2017, ora 10:00,
la sediul CNPDCP, or. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48. 

 

 


 
 
26.10.2017Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Anexa nr. 2
la procesul–verbal nr.1
din „25” octombrie 2017CENTRUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA

COMISIA DE CONCURS


Lista candidaţilor
admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

1)    Controlor de stat principal în Direcția conformitate din cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate:

1.    Baltag I.
2.    Boldesco I.
3.    Chilian V.
4.    Ermurache V.
5.    Ungureanu F.

Proba scrisă se va desfășura miercuri, 01 noiembrie 2017, ora 09:30, la sediul CNPDCP, or. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48.

2)    Controlori de stat superiori în Direcția conformitate din cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate:

1.    Pogribnoi V.
2.    Boldesco I.
3.    Ungureanu F.


Proba scrisă se va desfășura miercuri, 01 noiembrie 2017, ora 13:00, la sediul CNPDCP, or. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48.

3)    Controlori de stat în Direcția conformitate din cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate:

1.    Buga O.
2.    Cășuneanu L.
3.    Cojocari O.
4.    Condrea D.
5.    Istrati P.
6.    Movila D.
7.    Onica S.
8.    Papanaga A.
9.    Pogribnoi V.
10.    Rotaru V.
11.    Rusnac R.
12.    Tîmciuc V.
13.    Vornic Ș.

Proba scrisă se va desfășura miercuri, 01 noiembrie 2017, ora 15:00, la sediul CNPDCP, or. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48.

4)    Controlori de stat în Direcția prevenire, supraveghere și evidență din cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate:

1.    Ghilescu N.
2.    Movila D.
3.    Ungureanu F.

Proba scrisă se va desfășura joi, 02 noiembrie 2017, ora 09:30, la sediul CNPDCP, or. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48.


5)    Controlori de stat superiori în Direcția juridică:
1.    Angheluță O.
2.    Chilian V.
3.    Pogribnoi V.
4.    Rotari O.
5.    Ungureanu F.

Proba scrisă se va desfășura joi, 02 noiembrie 2017, ora 13:00, la sediul CNPDCP, or. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48.

6)    Controlori de stat în Direcția juridică:
1.    Angheluță O.
2.    Buga O.
3.    Cojocari O.
4.    Guneavoi D.
5.    Istrati P.
6.    Luchita G.
7.    Marin A.
8.    Merlan V.
9.    Movila D.
10.    Onica Svetlana
11.    Pogribnoi V.
12.    Sîrbu D.
13.    Tcaci C.
14.    Vornic Ș.


Proba scrisă se va desfășura vineri, 03 noiembrie 2017, ora 09:30, la sediul CNPDCP, or. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48.

7)    Specialist principal în Serviciul documentare și arhivare:
1.    Bogos T.
2.    Budeci V.
3.    Cebanu A.
4.    Dragancea L.
5.    Druța A.
6.    Iurii C.
7.    Lungu V.
8.    Nagailîc A.
9.    Onica S.
10.    Plămădeală I.
11    Romanciuc A.-M.
12.    Toderean-Crăciun O.

Proba scrisă se va desfășura joi, 02 noiembrie 2017, ora 15:00, la sediul CNPDCP, or. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48.


8)    Consultant în Serviciul resurse umane:
1.    Bogos T.
2.    Bostan M.
3.    Condrea D.
4.    Druța A.
5.    Marin A.


Proba scrisă se va desfășura vineri, 03 noiembrie 2017, ora 13:00, la sediul CNPDCP, or. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48.

 

 

 


 
 
26.10.2017Moldcell în parteneriat cu CNPDCP au desfășurat o instruire comună în contextul Dreptului la protecția datelor cu caracter personal
Compania Moldcell în parteneriat cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP), la 25 octombrie 2017, au organizat o instruire informativă pe aspecte ce vizează dreptul la protecția datelor cu caracter personal.
  

 


 
 
26.10.2017Practica Austriei privind depersonalizarea și publicarea hotărârilor judecătorești
Prezentăm mai jos răspunsurile oferite de către Autoritatea de protecția a datelor cu caracter personal din Austria (răspunsul în engleză) la întrebările CNPDCP, privind depersonalizarea și publicarea hotărârilor judecătorești.
26.10.2017Participarea reprezentantului CNPDCP la Conferința internațională în or. Varșovia, Polonia
La 17 octombrie 2017, în or. Varșovia, Polonia, a avut loc Conferința internațională intitulată ,,Valorile neschimbate și protecția efectivă a acestora în era schimbărilor” în legătură cu aniversarea a 20 de ani de la instituirea domeniului protecției datelor cu caracter personal în acest stat, la care a fost delegat dl. Sergiu BOZIANU, șef adjunct Direcție generală supraveghere și conformitate din cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

                       

25.10.2017Angajaţii Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova instruiţi în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal
La 23 octombrie 2017, la invitația Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, șeful adjunct al Direcției generale supraveghere și conformitate a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal dl Sergiu Bozianu, şi Şeful Direcţiei juridice, dna Olesea Chilaru, au desfășurat o ședință de instruire a personalul din această instituţie (circa 45 de persoane).
 

 


 
 
18.10.2017Anunț cu privire la prelungirea termenului desfășurării concursului privind ocuparea funcției publice vacante în cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova
Anunț
cu privire la prelungirea termenului desfășurării concursului
privind ocuparea funcției publice vacante în cadrul Centrului Național pentru
Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova


 
În conformitate cu prevederile pct. 462 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2013 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, anunţă despre prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant în Direcţia relații externe și integrare europeană, pînă la data de 25 octombrie 2017, inclusiv.

 

 

 


 
 
13.10.2017Dreptul la viața privată în atenția studenților de la facultatea de drept al Universității Libere Internaționale din Moldova
La 12 octombrie 2017, șeful adjunct al Direcției generale supraveghere și conformitate a CNPDCP dl. Sergiu Bozianu, a efectuat un seminar de instruire cu studenții de la facultatea de drept a Universității Libere Internaționale din Moldova cu tematica ,,Dreptul la viața privată element inerent al persoanei fizice”.
 

 

 


 
 
11.10.2017Practica Republicii Slovace privind depersonalizarea și publicarea hotărârilor judecătorești
Prezentăm mai jos
răspunsurile oferite de către Autoritatea de protecția a datelor cu caracter personal din Republic Slovacă (răspunsul în engleză) la întrebările CNPDCP, privind depersonalizarea și publicarea hotărârilor judecătorești.
Traducere neoficială

10.10.2017Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante
Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante: Consultant în Direcția relații externe și integrare europeană

1. Rusnac I.
2. Toderean-Crăciun O.

Proba scrisă se va desfășura miercuri, 18 octombrie 2017, ora 10:00, la sediul CNPDCP, or. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48
06.10.2017Ședință de instruire la Curtea de Apel Chișinău
La 06 octombrie 2017, la invitația Curții de Apel Chișinău, șeful adjunct al Direcției generale supraveghere și conformitate a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal dl. Sergiu Bozianu, a desfășurat o ședință de instruire cu reprezentanții secretariatului, asistenții judecătorești, grefierii, translatorii etc. ale acestei instanțe judecătorești (circa 120 persoane).


04.10.2017Anunț cu privire la inițierea consultării publice a proiectelor de lege în domeniul protecției datelor cu caracter personal
Publicaţii


Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3196196