Agenda de lucru pentru anul 2013
La 17 decembrie curent a avut loc şedinţa Consiliului Consultativ pe lîngă Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (Centrul).

Şedinţa a fost deschisă şi condusă de domnul Vitalie PANIŞ director al Centrului şi, în paralel, preşedinte al Consiliului Consultativ.

În cadrul evenimentului au fost:
•    Prezentate succint rezultatele activităţii Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (Centrului) pentru anul 2013;
•    Prezentate rezultatele vizitelor de evaluare a EUROPOL şi EUROJUST, inclusiv a Raportului V de progres privind punerea în aplicare de către Republica Moldova a planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize;
•  Discutate aspecte problematice privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către instanţele judecătoreşti în cadrul activităţilor de documentare juridică a populaţiei;
•    Discutate proiectele de acte normative privind majorarea statului de personal al Centrului;
•    Prezentate propuneri privind acceptarea candidaturii unui membru suplimentar al  Consiliului Consultativ;
•    Discutate propunerile cu privire la optimizarea şi perfecţionarea activităţii Centrului, diverse.

Şedinţa a decurs într-un mod interactiv şi constructiv, în special fiind discutată problematica prelucrării datelor cu caracter personal de către instanţele judecătoreşti în cadrul activităţilor de documentare juridică a populaţiei, prin metoda publicării hotărîrilor personalizate pe pagina oficială în internet www.csj.md.

Membrii şedinţei au sesizat în deplinătate, gravitatea situaţiei existente la acest capitol, venind cu propuneri promte în vederea ameliorării situaţiei, stabilindu-se în acest sens o serie de modalităţi concrete de colaborare pentru asigurarea unei protecţii juridice eficiente a subiectului de date cu caracter personal.

În acest sens au fost formulate următoarele recomandări Centrului:
•    Extinderea cursului „dreptul la protecţia datelor cu caracter personal” din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, ciclu II-master, cu instituirea unui masterat profesionalizat mixt între facultăţile de drept şi facultăţile informatice, pentru pregătirea de specialişti cu cunoştinţe vaste.
•    Instituţionalizarea specialităţii „manager în protecţia datelor cu caracter personal”, prin completarea nomenclatorului profesiilor.
•    Iniţierea colaborării cu Organizaţia Internaţională pentru protecţia Datelor cu Caracter Personal, care eliberează certificate la nivel internaţional privind specialiştii în domeniul protecţiei datelor cu carater personal.
•    Diseminarea informaţiilor privind necesitatea protecţiei datelor cu caracter personal prin intermediul campaniilor informaţionale, lansate de reprezentanţii Centrului, precum şi a membrilor Consiliului Consultativ, cu invitarea grupurilor-ţintă.
•    Colaborarea cu echipa care gestionează site-ul www.siguronline.md, care este un portal informativ ce promovează utilizarea sigură a Internetului de către copii cu sprijinul şi implicarea specialiştilor, părinţilor şi profesorilor.
•    Invitarea Centrului pentru Drepturile Omului în procesul de judecare a litigiului cu Curtea Supremă de Justiție, pînă la pronunţarea hotărîrii, pentru a depune concluzii, în vederea apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor în procesul prelucrării hotărîrilor judecătorești nedepersonalizate în sistemele de evidență a Curții Supreme de Justiție.
•    Formarea şi remiterea unei agende de lucru pentru anul viitor, în adresa Consiliului Suprem de Securitate, unde Centrul ar putea propune includerea problemelor cu care se confruntă, în agenda respectivă pentru informare şi dezbateri.

Ca rezultat, au fost apreciate înalt rezultatele obţinute de Centru în perioada anului 2013, în special adoptarea Legii nr. 229 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal pentru anii 2013-2018 şi Planul de acţiuni privind implementarea acesteia, asemeni a Raportului V de progres privind punerea în aplicare de către Republica Moldova a planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, Legii nr. 271 din 07 noimbrie 2013 privind formularea unor declaraţii ale Republicii Moldova la Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal.


Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3196144