Istoric
-  Odată cu adoptarea Legii nr. 17 – XVI din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal (abrogată însă la 14 aprilie 2012, la intrarea în vigoare a Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal), în Republica Moldova, autoritatea responsabilă de control asupra legalității prelucrării datelor cu caracter personal a fost desemnat Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

-  Prin Legea nr. 182 – XVI din 10.07.2008 a fost aprobat Regulamentul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, respectiv fiind instituit organul de control al prelucrărilor de date cu caracter personal. În baza acestor legi, Centrul a obţinut statutul de autoritate publică autonomă, independentă faţă de alte autorităţi publice, persoane fizice şi juridice, obiectivul căruia este apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă privată în legătură cu prelucrarea şi transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal.

Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 233-XVI din 13 noiembrie 2008, a fost numit director al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, domnul Vitalie PANIŞ (prin Hotărîrea Parlamentului nr. 63 din 08 aprilie 2016 a fost constatată încetarea calităţii de director al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în legătură cu expirarea termenului pentru care a fost numit).
Prin Hotărîrea Perlamentului Republicii Moldova nr. 08 din 03 februarie 2009, a fost numit în funcţia de director adjunct al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, domnul Vasile FOLTEA (prin Hotărîrea Parlamentului nr. 36 din 21 martie 2014 a fost constatată încetarea calităţii de director adjunct al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în legătură cu expirarea termenului pentru care a fost numit).La 08 iulie 2011 a fost adoptată Legea nr. 133 privind protecția datelor cu caracter personal, în vigoare din 14 aprilie 2012 pînă în prezent.


Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3196354