Ştiri
Practica Republicii Slovace privind depersonalizarea și publicarea hotărârilor judecătorești

Prezentăm mai jos răspunsurile oferite de către Autoritatea de protecția a datelor cu caracter personal din Republic Slovacă (răspunsul în engleză) la întrebările CNPDCP, privind depersonalizarea și publicarea hotărârilor judecătorești.
Traducere neoficială

1.    În ţara Dvs. hotărârile judecătoreşti se publică în spaţiul on-line de către instanţa de primul, al doilea şi al treilea nivel ?

Da, sunt publicate toate hotărârile judecătorești a tuturor instanțelor de judecată. Link: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

2.    Hotărârile se publică integral inclusiv cu numele, prenumele, adresa de domiciliu etc. ale părţilor sau acestea se anonimizează ?

 Da, deciziile sunt depersonalizate. Conform Decretului Ministerului Justiției al Republicii Slovace nr. 482/2011 privind divulgarea hotărârilor, este necesară anonimizarea datelor, cum ar fi:
(a) numărul de identificare,
(b) data nașterii,
(c) numărul cartelei de identitate, al documentului de călătorie sau al altui document care dovedește identitatea persoanei,
(d) reședința,
(e) numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, adresa IP, adresa URL,
(f) numele și codul unei bănci sau sucursale a unei bănci străine, numărul contului bancar, numele contului, codul IBAN, numărul clientului,
(g) desemnarea zonei cadastrale,
(h) numărul fișei de proprietate,
(i) informații clasificate și secrete de afaceri;
(j) numele și prenumele persoanei fizice, dacă nu este o persoană fizică menționată în alineatul (2)
(k) numele și prenumele reprezentanților legali ai părților și a părților la proces, precum și a tutorilor părților, părțile ce iau parte la procedură și alte persoane implicate în procedura judiciară.

3.    În spaţiul on-line există posibilitatea de a căuta în baza de date după numele şi prenumele persoanei ?

Nu, nu este posibil să căutați după numele și prenumele părților. Este posibil să căutați doar după numărul fișierului.
În procedurile penale, atunci când procedura nu este încheiată, este posibil să se găsească data ședinței de judecată după numele și prenumele acuzatului.

4.    În ţara Dvs. există hotărâri publicate în care s-ar include expres numele, prenumele persoanei abuzate sexual inclusiv minorii, date ce ar constituie secret de stat, date despre starea de sănătate/date medicale, date privind secretul medical, date privind viziunile religioase sau politice etc. ?

Nu, nu există nici o excepție, și toate deciziile trebuie să fie anonimizate.

5.    Care este termenul limită de stocare al acestor hotărâri judecătoreşti şi dacă acestea se radiază după o anumită perioadă de timp?

În anexa nr. 10 din Decretul Ministerului Justiției al Republicii Slovace nr. 543/2005 privind normele administrative și de birou pentru instanțele judecătorești, tribunalele regionale, tribunalele speciale și instanțele militare este specificat limita de timp pentru stocarea fișierelor și a deciziilor. Există mai mulți termeni de păstrare, de exemplu pentru unele tipuri de dosare civile termenul este de 20 de ani, iar pentru decizia în forma sa originală, termenul este de 75 de ani.

6.    Dacă s-ar adresa un justiţiabil către o instanţă de judecată pentru ai anonimiza datele, instanţa de judecată ar fi obligată să şteargă datele cu caracter personal ?

În cazul în care persoana vizată solicită eliminarea / anonimizarea altor date (decât cele prevăzute în Decretului Ministerului Justiției al Republicii Slovace nr. 482/2011) cu caracter personal în decizia publicată, judecătorul sau magistratul superior poate să le elimine / anonimizeze.
Datele cu caracter personal incluse într-o decizie (care nu a fost publicată) nu trebuie șterse. Instanțele și Ministerul Justiției sunt responsabile de prelucrarea datelor cu caracter personal necesare (minimizarea datelor).

7.    Hotărârile judecătoreşti casate sau anulate de către instanţa ierarhică sînt afişate on-line ? şi dacă ar fi necesar de a fi radiate din sistem?

Deciziile depersonalizate, odată intrate în vigoare, nu sunt înlăturate, chiar și în cazul în care sunt anulate.

8.    Jurnaliştii, cercetătorii de ştiinţă, avocaţii din ţara Dvs. au acces on-line la toate hotărârile judecătoreşti integrale fără a fi anonimizate ?

în viziunea Dvs. ar fi posibilă şi/sau ar corespunde cu principiile de protecţie a datelor cu caracter personal acordarea accesului on-line la hotărârile judecătoreşti ce nu au fost anonimizate acestor categorii de subiecţii prin prisma dreptului de acces la informaţie ?
Nu, nu există acces special la hotărârile judecătorești care nu sunt depersonalizate pentru jurnaliști, oameni de știință sau avocați. Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este, în acest caz, mai puternic, ca dreptul de acces la informații.

9.     În contextul Regulamentului general de protecție a datelor 679/2016, publicarea în spaţiul on-line a hotărârilor judecătoreşti fără a fi anonimizate ar fi o încălcare ?
Dacă nu va exista niciun alt temei juridic pentru publicarea unor hotărâri ne-depersonalizate, va fi considerată drept o încălcare conform Regulamentului general de protecție a datelor 679/2016 și conform legii actuale privind protecția datelor.

10.    Cadrul juridic național permite / obligă publicarea deciziilor judecătorești în formă integrală sau depersonalizată?

Cadrul nostru juridic național obligă publicarea hotărârilor judecătorești în formă depersonalizată.

11.    Cunoașteți / aveți vreo experiență în cazuri similare care implică publicarea hotărârilor judecătorești?

Da, ne-am confruntat cu câteva plângeri, când anonimizarea nu era suficientă.

12.    Autoritatea dvs. a emis sancțiuni în ceea ce privește instanțele? Dacă da, cum a reacționat instanța sau a executat sancțiunea?

Oficiul impune o sancțiune sub forma adoptării unor măsuri corective pentru a elimina deficiențele identificate și cauzele acestora într-o perioadă determinată. Curțile (instanțele de judecată) au înfăptuit ajustările în cauză.

13.    Exista o bază de date privată care ar fi expusă public şi ar conţine informaţii cu privire la judecători în care să fie încărcate cv-urile acestora, sancţiunile administrative suportate precum şi sistematizată orice informaţie apărută în mass-media despre aceştia. (de tipul www.magistrat.md) ?

Nu avem informații despre o astfel de bază de date în Republica Slovacă.

 
Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3196226