Ştiri
Vizita Șefului Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova la CNPDCP

La 27 octombrie 2017, Excelența Sa Dl. Peter MICHALKO - Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a avut o întrevedere cu directorul CNPDCP, Dl. Eduard RĂDUCAN.

În cadrul întrevederii au fost abordate următoarele subiecte:

-    Adoptarea Legii nr. 156 din 20 iulie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care a permis majorarea efectivului limită a CNPDCP. De asemenea, au fost menționate și acțiunile întreprinse în vederea consolidării capacității instituționale.
-    Inițierea proiectului Twinning, proiect finanțat de Uniunea Europeană, ce are ca scop armonizarea legislației naționale la standardele UE, întărirea capacității instituționale și sensibilizarea populației.
-    Acțiunile întreprinse de CNPDPC în vederea armonizării legislației naționale cu acquis-ul european, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.și nr. 2016/681 și Directiva (UE) 2016/681 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave. Astfel, au fost menționate cele două proiecte de lege – proiectul de Lege privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative – care au ca scop modernizarea cadrului național de protecție datelor cu caracter personal. Mai mult, s-au menționat de asemenea avizele experților Consiliului Europei, care au evaluat corespunderea proiectelor de lege menționate supra cu Convenția 108 a Consiliului Europei, și care vor fi prezentate la un eveniment public pe 8 noiembrie 2017.
-   Situația privind publicarea și depersonalizarea datelor cu caracter personal consemnate în  hotărârile judecătorești din Republica Moldova, din perspectiva practicii și experienței autorităților de protecție a datelor cu caracter personal din statele membre ale Uniunii Europene.

Astfel, excelența Sa Dl. Peter MICHALKO a reiterat importanța respectării dreptului la viața privată, la prelucrarea datelor cu caracter personal, dar și necesitatea asigurării unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal echivalent cu instrumentele juridice și cu standardele UE.

La final, Directorul CNPDPC a mulțumit pentru susținerea acordată și interesul manifestat față de dreptul la viața privată în legătura cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
                                                                                                                                         Direcția generală supraveghere și conformitate
Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3272790