Ştiri
Practica Ungariei privind depersonalizarea și publicarea hotărârilor judecătorești

Prezentăm mai jos răspunsurile oferite de către Autoritatea de protecția a datelor cu caracter personal din Ungaria (răspunsul în engleză) la întrebările CNPDCP, privind depersonalizarea și publicarea hotărârilor judecătorești.
 
Traducere neoficială

Dlui Eduard Răducan,
Directorul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Stimate Dl Director,


Cu referire la scrisoarea Dvs. din 04 octombrie 2017, solicitând informații despre practica Ungariei privind publicarea hotărârilor de judecată, Vă comunicăm următoarele:

Actul CLXI din 2011 privind organizarea și administrarea instanțelor prevede că începând cu 1 ianuarie 2012, Curia (Curtea supremă din Ungaria), cele cinci instanțe regionale de apel și instanțele de administrație și de muncă (în cazul în care o decizie administrativă revizuită într-o cauză administrativă  a fost emisă în cadrul procedurii în primă instanță și decizia instanței de judecată nu este supusă recursului ordinar) sunt obligați să publice decizia privind fondul cauzei în formă digitală în colecția de hotărâri judecătorești maghiare.

În prezent, colecția de hotărâri judecătorești maghiare este accesibilă pe site-ul registrului deciziilor anonime http://birosau.hu/uqvfelkapcsolati-portal/anoiiim-liatarozatok-tara . (În trecut, Curtea Supremă și cele cinci curți regionale de apel au solicitat, în temeiul Legii XC din 2005 privind libertatea informațiilor electronice, să publice toate deciziile lor începând cu 1 iulie 2007.)

Deciziile pronunțate în procedurile următoare sunt o excepție și, prin urmare, nu trebuie să fie publicate în baza de date a hotărârilor judecătorești:

•    hotărârile judecătorești pronunțate în cadrul procedurii de plată, executare, companie - instanță, faliment și lichidare, precum și procedurile care implică registrele ținute de instanță;
•    deciziile pronunțate în cadrul procedurilor matrimoniale, procedurile de determinare a paternității și originii, procedurile privind încetarea răspunderii părintești, precum și procedurile de tutelă nu pot fi publicate dacă una dintre părți solicită acest lucru;
•     deciziile pronunțate în cadrul procedurilor care implică presupuse infracțiuni sexuale nu pot fi publicate fără consimțământul victimei.

În plus, Curia este obligată să publice deciziile de uniformitate judiciară și hotărârile  judecătorești de principiu. Acestea sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul registrului deciziilor anonime link: httr://birosag.hu/ucYfelkancsolati-portal/anUflIITl-lIatarozatok-tarn

Decizia și numele președintelui instanței care a pronunțat hotărârea trebuie să fie publicate în colectarea hotărârilor judecătorești în termen de 30 de zile de la data la care decizia a fost înregistrată în curs.

Descrierea deciziei publicate trebuie să includă numele instanței și al domeniului legislativ, anul în care a fost pronunțată decizia, numărul de referință, precum și dispozițiile legale în baza cărora decizia a fost pronunțată de instanța de judecată.

De regulă, datele personale a tuturor părților trebuie eliminate din hotărâri ("decizie anonimă"), iar părțile trebuie să fie identificate în funcție de rolul jucat de ei în procedură. Cu toate acestea, următoarele informații nu trebuie șterse:

•    numele unui organ de stat care îndeplinește funcții guvernamentale sau locale, sau orice alte funcții publice prevăzute de legislație și - dacă nu se prevede altfel prin lege - numele și prenumele sau numele (denumite în mod colectiv "nume") și funcția persoanei care activează în această calitate, în cazul în care persoana a fost implicată în această procedură în virtutea funcției sale publice;
•    numele avocatului care acționează ca reprezentant autorizat sau avocatul apărător;
•    numele persoanei fizice care a pierdut cauza în calitate de pârât, precum și numele și adresa înregistrată a persoanelor juridice sau a organismelor fără personalitate juridică, dacă decizia a fost luată în cadrul unei proceduri în care există un interes public;
•    numele și adresa înregistrată a organizațiilor sau fundațiilor de afaceri, precum și numele reprezentantului lor;
•    date accesibile din motive de interes public.

Nu există titluri specifice, deoarece sistemul de căutare oferă toate datele relevante ale rezultatelor. În lista de rezultate, există un număr de identificare care se referă la date care sunt de asemenea evidențiate în lista de rezultate (instanța, tipul procedurii).

Se stabilesc norme detaliate pentru indicarea deciziilor publicate în colectarea hotărârilor judecătorești în Decretul nr. 29/2007 din 31 mai 2007 al Ministrului Justiției și Aplicării Legii. Jurisprudența este disponibilă în format .rtf.

Accesul la baza de date este gratuit.
Sper că veți găsi toate aceste informații utile în speranța de a vă dezvolta propriul sistem. Dacă aveți alte întrebări, nu ezitați să ne contactați.
Toate cele bune,
Attila Peterfalvi,
                       

Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3272795