Ştiri
Dialog cu societatea civilă pe marginea modificărilor unor acte legislative inițiate de CNPDCP

La data de 11 decembrie 2017, în incinta Asociației Promo-Lex, reprezentanții Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP): dna Olesea Chilaru, dna Maria Dastic și dl. Sergiu Bozianu, au purtat cu dialog cu reprezentanții societății civile, din cadrul Institutului de Politici Publice, Asociației Promo-Lex, Comunitatea - Watch-Dog.md și Centrului pentru Reforme Moldova.

Discuțiile au demarat în baza prevederilor ce țin de modificarea legii privind organizarea judecătorească,  și a Legii cu privire la statutul judecătorului, expuse anterior, de CNPDC, în proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

În cadrul dialogului, au fost reliefate aspectele privind accesul la informație, care, la moment,sunt apreciate eronat, atât de către solicitanții de informații cît și de furnizori/operatorii acestor date.

Astfel, s-au reiterate prevederile art. 10 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, cât și prevederile art.9 din același proiect de lege, ce vizează prelucrarea datelor cu caracter personal  în contextul Legii privind libertatea de exprimare. Prin urmare, orice persoană care urmărește un scop jurnalistic, artistic sau literar îi este asigurat accesul liber la datele cu caracter personal, indiferent de volumul și categoriile acestor date, cu condiția ca informația  cu accesibilitate limitată, la care se solicită accesul este caracterizată de  solicitant prin prisma celor 3 elemente de bază :persoană publică, faptă publică și interes public.

În acceași ordine de idei, au fost discutate și aspectele cu privire la accesul CNPDCP în spațiile private în cadrul unor controale, care pot fi desfășurate doar cu acordul operatorului de date vizat. În cazul lipsei acestei condiții fundamentale, Centrul poate solicita accesul în baza unui mandat judecătoresc.

Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal reiterează că scopul primordial al instituției este protejarea dreptului la viața intima, familială și private a persoanelor fizice, indiferent de profesie, statut, cetățenie,sex,culoare,viziune politică etc.

În acest context, Sergiu Bozianu a explicat  participanților la discuții că pentru elaborarea setului de amendamente, specialiștii CNPDCP s-au ghidat cu strictețe de Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, precum și de pachetul legislativ european compus din: Regulamentul 679/2016, Directiva 680/2016 și Directiva 681/2016 .
Astfel, Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal reiterează că scopul primordial al instituției este protejarea dreptului la viața intimă, familială și privată a persoanelor fizice, indiferent de profesie, statut, cetățenie, sex, culoare, viziune politică etc.
    


Serviciul de Informare, Comunicare cu Mass Media și e-Transformare