Ştiri
Protecția datelor cu caracter personal în serviciul public și sistemul administrației publice

La 13 iunie 2017, la Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1400 din 23.12.2016, a fost organizat cursul de dezvoltare profesională cu tematica ,,Protecția datelor cu caracter personal în serviciul public și sistemul administrației publice”, destinat funcționarilor publici de conducere/execuție din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Cursul dat a urmărit scopul dezvoltării competenţelor, abilităţilor şi atitudinilor profesionale ale funcţionarilor publici responsabili de protecția datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii funcţiei publice.

Instruirea în cauză a avut drept obiective prioritare:
a. actualizarea cunoştinţelor participanţilor la curs privind concepţiile generale și cadrul normativ ce reglementează domeniul protecției datelor cu caracter personal în serviciul public;

b. dezvoltarea abilităţilor de asigurare a unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în instituțiile în care activează.

La evenimentul care vine întru implimentarea pct. 2.10 din Planul de acțiuni pentru implimentarea Staretegiei naționale în domeniul protecției datelor cu caracter personal, aprobat prin Legea nr. 229 din 10 octombrie 2013, au participat 30 de funcționari publici.


 
                                                                                                                                                                     Direcția juridică și relații cu publicul

 
Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3196207