Ştiri
Prezentăm anumite aspecte ce au fost relevate de către CNPDCP la ședința din 04 august 2017 privitor la necesitatea depersonalizării hotărîrilor judecătorești

  La 04 august 2017, la invitația Consiliului Superior al Magistraturii a avut loc dezbaterea publică privitor la necesitatea depersonalizării hotărîrilor judecătorești.
În acest context, prezentăm anumite aspecte ce au fost relevate de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal: