Bugetul Centrului
 

Planificarea şi executarea bugetului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

 
 

 

 

Anul 2013 (la 31 decembrie 2013, în mii lei)

 

Denumirea articolului de cheltuieli

Aprobat la 01 ianuarie

Reducerea alocaţiilor de buget

Alocaţii suplimentare solicitate de Centru

Precizat pe parcursul anului

Executat la situaţia din 31 decembrie 2013

Procentul executării faţă de planul precizat

 

CHELTUIELI TOTAL

2975,30

0,00

0,00

2975,30

2949,90

99,15%

 

Retribuirea muncii

1530,10

0,00

0,00

1530,10

1509,10

98,63%

 

Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat

327,90

0,00

0,00

327,90

327,00

99,73%

 

Plata mărfurilor şi serviciilor, inclusiv servicii de de poştă şi telecomunicaţii, arendarea bunurilor,  reparaţia curentă a încăperilor, mentenanţa sistemelor informaţionale existente, formarea profesională, promovarea domeniului "protecţia datelor"

662,30

0,00

0,00

569,70

566,30

99,40%

 

Deplasări în interes de serviciu

149,10

0,00

0,00

140,90

140,90

100,00%

 

Contribuţii de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni

49,90

0,00

0,00

49,90

49,80

99,80%

 

Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului

6,00

0,00

0,00

3,20

3,20

100,00%

 

Procurarea de mijloace fixe

250,00

0,00

0,00

353,60

353,60

100,00%

 Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3196151