img mobile menu img close mobile menu

A fost semnat Decretul privind aprobarea semnării Protocolului de amendare a Convenției pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (CETS nr.223)

img 394 Views