Conducerea CNPDCP

 

DIRECTOR Eduard Răducan

 

,,Dreptul la viața privată reprezintă dreptul nostru de a ne păstra o zonă în jur, care să includă acele lucruri ce fac parte din noi, precum casa, corpul, sentimentele, secretul și identitatea. Dreptul la viața privată ne dă posibilitatea de a alege care părți din această zonă sînt accesibile celorlalți, precum și de a controla modalitatea și perioada în care sînt folosite acele parti pe care alegem sa le punem la dispozitia altora”.

Yael Onn

Stimați vizitatori,
Bine ați venit pe pagina oficială a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova!

Monitorizarea comportamentului și a preferințelor persoanei, inclusiv în cazul navigării pe internet, a devenit o practică care aduce beneficii uriașe nu doar producătorilor și furnizorilor de produse și servicii, angajatorilor sau organelor de drept. Rezultatele monitorizării, prelucrate cu utilizarea soft-urilor speciale, fac posibil controlul și manipularea persoanei, în special construirea unui model predefinit de comportament al acesteia.

Este important să conștientizăm că evoluțiile spectaculoase în domeniul tehnologiei informației, posibilitățile de neimaginat anterior de colectare, stocare, analiză și transmitere a informației, precum și globalizarea relațiilor pe diferite segmente, inclusiv cel social, creează provocări serioase în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

În contextul evoluțiilor informaționale progresiste ale societății moderne, dreptul la viața privată are conotații diverse și complexe, din care s-a desprins o componentă specifică – DREPTUL LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Acest drept urmărește protejarea persoanelor fizice față de tendințele tot mai accentuate de creare a sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal, tinînd cont ca în absența unei protecții eficiente a propriilor informații, persoana riscă să fie supusă imixtiunii arbitrare în viața privată, discriminării pentru convingerile sale politice, opiniile religioase, condițiile de sănătate etc.

În acest sens, pornind de la importanța recunoscută pe plan internațional a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum si înserarea acestui drept în  Constitutia Republicii Moldova (în particular, art. 28 prevede dreptul la viata intima, familiala si privata), la 14 aprilie 2012, a intrat în vigoare Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, în redacție nouă.

Un aspect esențial îl constituie faptul că proiectul legii menționate supra, a fost elaborat în deplina concordanță cu prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului Europei si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, document care concretizează și amplifica principiile enunțate de Convenția Consiliului Europei nr.108 pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal.

Acest instrument normativ vine să concretizeze statutul și competențele Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, în calitate de parte integrantă a sistemului de control într-o societate democratică, întru apararea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața privată în legatură cu prelucrarea și transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal.

Creșterea continuă a așteptărilor societații față de activitatea noastră, ne obligă la o revizuire, extindere și racordare continuă a programelor de dialog, în scopul cunoașterii și înțelegerii agendei de lucru, instituită pe componentele dreptului la protecția datelor cu caracter personal.

Misiunea noastră este de a informa societatea despre problemele și preocupările prioritare în domeniul protecției drepturilor omului, respectarea acestora în orice sector de activitate, depunînd efort în vederea stabilirii unui echilibru între dreptul persoanei în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și interesele publice ori comerciale.


Cu respect,

Eduard Răducan