Acorduri

ACORDURI NAȚIONALE

1. Acord de cooperare între Inspectoratul General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne și CNPDCP

2. Acord de cooperare între CNPDCP și Departamentul Instituțiilor Penitenciare

3. Acord de cooperare între CNPDCP și Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova

4. Acord de cooperare între CNPDCP și Uniunea Avocaților din Republica Moldova

5. Acord de cooperare între CNPDCP și Comisia Națională a Pieței Financiare a Republicii Moldova

6. Acord de cooperare între CNPDCP și Societatea cu Răspundere Limitată DAAC System Integrator

7. Acord de cooperare între CNPDCP și Universitatea Liberă Internațională din Moldova

8. Acord de cooperare între CNPDCP și Centrul de Guvernare Electronică

9. Acord de cooperare între CNPDCP și Inspectoratul Fiscat Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

10. Acord de cooperare între CNPDCP  și  Asociația Patronală a Companiilor de Colectare a Datoriilor din Moldova

11. Acord de cooperare între CNPDCP  și  Ministerul Educației al Republicii Moldova

12.  Acord de cooperare între CNPDCP și  Comisia Națională de Integritate

13. Acord de cooperare între CNPDCP și Institutul Național al Justiției (INJ) 

14.  Acord de cooperare între CNPDCP și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

15. Acord de cooperare între CNPDCP și Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale ”Viitorul”

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

1. Acord de cooperare între Inspectoratul de Stat al Datelor din Letonia și CNPDCP
Semnat la 18.12.2019

2. Acord de cooperare între Autoritatea de Protecție a Datelor și Libertății de Informare din Ungaria și CNPDCP
Semnat la 24.10.2016

3.Acord de cooperare între Oficiul Inspectoratului pentru Protecția datelor cu Caracter Personal din Georgia și CNPDCP
Semnat la 10.10.2016

4. Acord de cooperare între Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal din Italia și CNPDCP
Semnat la 22.09.2016

5. Protocol de colaborare între ANPCPPS România- Infocons și CNPDCP nr. 1312
Semnat la 28.04.2014

6. Protocol de cooperare bilaterală între Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România și CNPDCP privind consolidarea capacității instituționale a sistemului de protecție a datelor cu caracter personal
Semnat la 04.07.2013

7. Memorandum de cooperare între Serviciul de Stat al Ucrainei pentru protecția datelor cu caracter personal și CNPDCP privind consolidarea capacității instituționale al sistemului de date cu caracter personal
Semnat la 19.05.2011