img mobile menu img close mobile menu

Istoric

– Odată cu adoptarea Legii nr. 17 – XVI din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal (abrogată însă la 14 aprilie 2012, la intrarea în vigoare a Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal), în Republica Moldova, autoritatea responsabilă de control asupra legalității prelucrării datelor cu caracter personal a fost desemnat Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

– Prin Legea nr. 182 – XVI din 10.07.2008 a fost aprobat Regulamentul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, respectiv fiind instituit organul de control al prelucrărilor de date cu caracter personal. În baza acestor legi, Centrul a obţinut statutul de autoritate publică autonomă, independentă faţă de alte autorităţi publice, persoane fizice şi juridice, obiectivul căruia este apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă privată în legătură cu prelucrarea şi transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal.

– Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 233-XVI din 13 noiembrie 2008, a fost numit director al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, domnul Vitalie PANIŞ (prin Hotărîrea Parlamentului nr. 63 din 08 aprilie 2016 a fost constatată încetarea calităţii de director al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în legătură cu expirarea termenului pentru care a fost numit).

– Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 08 din 03 februarie 2009, a fost numit în funcţia de director adjunct al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, domnul Vasile FOLTEA (prin Hotărîrea Parlamentului nr. 36 din 21 martie 2014 a fost constatată încetarea calităţii de director adjunct al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în legătură cu expirarea termenului pentru care a fost numit).

– La 08 iulie 2011 a fost adoptată Legea nr. 133 privind protecția datelor cu caracter personal, în vigoare din 14 aprilie 2012 pînă în prezent.

– Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 64 din 8 aprilie 2016, a fost numit director al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, domnul Eduard Răducan pentru un mandat de 5 ani;

– La 29 noiembrie 2018, cu votul al 53 de deputați, Parlamentul Republicii Moldova a numit pe doamna Victoria Muntean, director adjunct al Centrului Național pentru Protecția datelor cu Caracter Personal, pentru un mandat de 5 ani;

– Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 224 din 23 decembrie 2021, a fost numită director al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, doamna Victoria Muntean pentru un mandat de 5 ani.

– Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 16 din 03 februarie 2022, a fost numită în funcția de director adjunct al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, doamna Angela Colomiicenco pentru un mandat de 5 ani.