Lista candidaților admiși la interviu

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi
sînt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de
Consultant în Direcția relații externe și integrare europeană,
pe perioadă determinată:

1.    DRAGAN Anna.

Interviul se va desfășura vineri, 14 februarie 2020, ora 10:00,
la sediul CNDCP, mun. Chișinău, str. S. Lazo, nr. 48.

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi
sînt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de
Controlor de stat în Direcția conformitate din cadrul Direcției
generale supraveghere și conformitate: 

1.    IOSIP Cristian.
2.    BOGHEAN Petru.

Interviul se va desfășura vineri, 14 februarie 2020, ora 09:00,
la sediul CNDCP, mun. Chișinău, str. S. Lazo, nr. 48.

 

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi

sînt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

Controlor de stat în Direcția prevenire, supraveghere și evidență din cadrul Direcției
generale supraveghere și conformitate:

   1. CRĂCIUN Nicoleta.

Interviul se va desfășura vineri, 14 februarie 2020, ora 10:00,

la sediul CNDCP, mun. Chișinău, str. S. Lazo, nr. 48.