Lista candidaților admiși la interviu

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

                                                                       Controlor de stat în Direcția conformitate

                                                   din cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate

       1.    Terentii Cristina

       2.    Toncoglaz Artur

 

                                                                           

INTERVIUL se va desfășura, 14 mai 2021, ora 09:30, la sediul CNPDCP, str. Serghei Lazo, nr.48.

 

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

COMISIA DE CONCURS

Proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de controlor de stat în Direcția prevenire, supraveghere și evidență din cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate și consultant în Serviciul resurse umane – nu a fost promovată de nici un candidat.