img mobile menu img close mobile menu

Lista candidaților admiși la interviu

CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA

COMISIA DE CONCURS

ANUNȚ

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă
şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

1) Controlor de stat în Direcția prevenire, supraveghere și evidență
din cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate:

1.      Mușchei Daniela

Interviul se va desfășura joi, 09 noiembrie 2023, începând cu ora 08:45,
la sediul CNPDCP, or. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48.