img mobile menu img close mobile menu

Lista candidaților învingători ai concursului

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

COMISIA DE CONCURS

LISTA CANDIDAŢILOR

care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de:

1)   Controlor de stat în Direcția conformitate

din cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate:

1.           Nicolai Zinaida  – Locul I, Învingătoare a concursului;

2.           Ivașciuc Ionela – Locul II;

3.           Magaleas Vadim – Locul III.

2) Controlor de stat în Direcția juridică:

                                                                                                        

1.           Lisnic Ion  – Locul I, Învingător al concursului;

2.           Raru Doinița – Locul II;

3.           Voloșin Edgar  – Locul III.