img mobile menu img close mobile menu

Lista candidaților învingători ai concursului

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ

REZULTATELE CONCURSULUI
pentru suplinirea funcțiilor publice vacante

LISTA CANDIDAȚILOR

care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de controlor de stat în Direcția juridică,
organizat și desfășurat în perioada 18 martie – 22 aprilie 2024:

1. Chilian Veronica  – Locul I, Învingătoare a concursului
2. Șchiliniuc Daniela – Locul II

 

Notă:  Desemnarea în calitate de învingător al concursului nu este etapa finală.
Numirea în funcţie a candidatului, învingător al concursului, se realizează numai după recepționarea informaţiei de la Autoritatea Naţională de Integritate privind lipsa interdicţiei de a ocupa o funcţie publică ce derivă dintr-o hotărâre judecătorească definitivă sau dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate, precum și a certificatului de cazier privind integritatea profesională, eliberat de către Centrul Național Anticorupție.