Lista candidaților învingărtori ai concursului

COMISIA DE CONCURS

 

 

Lista candidaţilor

care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

1.     Controlori de stat în Direcția conformitate

din cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate

         

      1)   IOSIP Cristian.
            2)   BOGHEAN Petru.

2.     Controlor de stat în Direcția prevenire, supraveghere și evidență

din cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate

                   1)   CRĂCIUN Nicoleta.

               

 

3.     Consultant în Direcția relații externe și integrare europeană (pe perioadă determinată)

 

                1)   DRAGAN Anna.