Lista candidaților învingărtori ai concursului

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

COMISIA DE CONCURS

LISTA CANDIDAŢILOR

care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de:

1)   Controlor de stat în Direcția conformitate

din cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate:

1.           Nicolai Zinaida  – Locul I, Învingătoare a concursului;

2.           Ivașciuc Ionela – Locul II;

3.           Magaleas Vadim – Locul III.

2) Controlor de stat în Direcția juridică:

                                                                                                        

1.           Lisnic Ion  – Locul I, Învingător al concursului;

2.           Raru Doinița – Locul II;

3.           Voloșin Edgar  – Locul III.