img mobile menu img close mobile menu

Lista Funcțiilor și posturilor vacante

CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA

COMISIA DE CONCURS

ANUNȚ

cu privire la prelungirea termenului desfăşurării concursului
privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul
Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile pct. 461 lit. b) și pct. 462 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2013 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, anunţă despre prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de Controlor de stat în Direcția conformitate și Controlor de stat în Direcția prevenire, supraveghere și evidență din cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate  până la data de  02 decembrie 2022, inclusiv.