Lista Funcțiilor și posturilor vacante

CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ

cu privire la prelungirea termenului desfăşurării concursului

privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile pct. 461 lit. b) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15VI din 04 iulie 2013 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, anunţă despre prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Controlor de stat superior în Direcția conformitate din cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate  pînă la data de 23 iulie  2021, inclusiv.

CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER

PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA

COMISIA DE CONCURS

                                                                                                                                                                                             „06” iulie 2021

                                                                                                        A N U N Ţ                                                                                                                    cu privire la anularea concursului

                                                                       

Se anulează concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant în Serviciul resurse umane, în conformitate cu art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 15VI din 04 iulie 2008.