img mobile menu img close mobile menu

Lista Funcțiilor și posturilor vacante

CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ

cu privire la prelungirea termenului desfăşurării concursului

privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova

Proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice vacante de controlor de stat superior în Direcția conformitate din cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate nu a fost promovată de nici un candidat.

Din aceste considerente s-a decis prelungirea concursului pentru funcția de controlor de stat superior Direcția conformitate din cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate pînă la data de 30 septembrie 2021.