Lista Funcțiilor și posturilor vacante

ANUNȚ

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal anunţă despre reluarea concursurilor privind ocuparea funcţiilor publice vacante de controlor de stat în Direcția conformitate, de controlor de stat în Direcția prevenire, supraveghere și evidență, de auditor intern și de consultant în Serviciul resurse umane, suspendate din 27 martie 2020, în legătură cu declararea stării de urgență în Republica Moldova.

 

În acest context, se stabilește perioada de depunere a dosarelor de concurs – de la 18 mai 2020 până la 29 mai 2020, inclusiv.