img mobile menu img close mobile menu

Registrul de evidență а cadourilor admisibile

Republica Moldova
CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(denumirea entităţii publice)

REGISTRUL
de evidenţă a cadourilor admisibile nr.—–

Nr. de înregistrare Data, luna şi anul predării Numele, prenumele, beneficiarului, cadoului admisibil, funcţia deţinută Numele, prenumele, persoanei/ denumirea instituţiei care a oferit cadoul admisibil Descrierea relaţiei (personală, profesională) dintre beneficiar şi persoana/ instituţia (denumirea) care a oferit cadoul admisibil Descricrea împre jurărilor în care a fost primit cadoul admisibil Valoarea de piaţă a cadoului admisibil (lei) Decizia luată în raport cu cadoul admisibil (se indică una dintre cele trei decizii luate de Comisie, precum şi numărul şi data procesului verbal) Soarta cadoului admisibil (se indică, după caz, returnat beneficiarului, returnat beneficiarului ca urmare a răscumpărării sau trecut în proprietatea entităţii publice) şi data