img mobile menu img close mobile menu

Registrul de evidență а cadourilor inadmisibile

Republica Moldova
CENTRUL NATIONAL PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(denumirea entităţii publice)

REGISTRUL
de evidenţă a cadourilor inadmisibile nr.—–

Nr. de înregistrare Data, luna şi anul predării cadoului inadmisibil Numele, prenumele, beneficiarului, cadoului inadmisibil, funcţia deţinută Numele, prenumele, persoanei/ denumirea instituţiei care a oferit cadoul inadmisibil (dacă se cunoaște) Descrierea relaţiei (personală, profesională) dintre beneficiar şi persoana/ instituţia (denumirea) care a oferit cadoul inadmisibil Descricrea împrejurărilor în care a fost primit cadoului inadmisibil Descrierea cadoului inadmisibil Data transmiterii cadoului inadmisibil Centrului Naţional Anticorupţie Semnătura secretarului Comisiei