img mobile menu img close mobile menu

Transparența salarizării unor categorii de personal

Informația privind asigurarea transparenței salarizării, în conformitate cu art.51 al Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, potrivit căruia, autoritățile publice, până pe data de 1 mai a fiecărui an, publică pe pagina web oficială suma totală pe anul precedent a plăților salariale (salariu lunar, indemnizații, compensații etc.) încasate de persoanele cu funcții de demnitate publică, de personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, de funcționarii publici de conducere de nivel superior, de funcționarii publici de conducere care sunt conducători ai autorităților publice, inclusiv adjuncți/locțiitori, precum și de conducătorii instituțiilor publice din subordine, inclusiv adjuncți/locțiitori:

Anul

Denumirea funcției

Suma plăților încasate, lei

2022

Director (fdp)

223818,37

Director adjunct (fdp)

206643,48