img mobile menu img close mobile menu

Simbolica

STEMA CENTRULUI

DRAPELUL CENTRULUI

INSIGNA CENTRULUI

NOTĂ: GRIFONUL este o fiinţă mitologică pe jumătate vultur şi pe jumătate leu, care simbolizează autoritate, vigilenţă, agerime şi putere, care ocroteşte aurul sau tezaurul. Viaţa privată, care reprezintă un drept fundamental al persoanei, se apreciază ca un tezaur, care aparţine fiecărui cetăţean. Grifonul reprezentat pe stema Centrului simbolizează protectorul vieţii private a cetăţenilor. Discul din gheara dreaptă simbolizează datele cu caracter personal care se protejează. Scutul cu Stema de Stat al Republicii Moldova, pe care grifonul se sprijină cu gheara stîngă semnifică faptul că Centrul este o autoritate publică.