img mobile menu img close mobile menu

Anunţuri privind organizarea consultării publice şi proiecte de decizii

În conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal supune dezbaterilor publice:

Nr Data Publicării Proiecte de acte normative Descarcă Termenul limită
1 28.01.2022 Lista tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care fac obiectul cerinței de efectuare a evaluării impactului asupra protecției datelor PDF 11.02.2022
2 01.02.2022 D E C I Z I A privind aprobarea listei statelor care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor
cu caracter personal
PDF 14.02.2022
3 18.02.2022 ORDIN privind aprobarea Contractului standard pentru transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal către statele care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal PDF 04.03.2022
4 04.03.2022 CONSULTĂRI REPETATE Lista tipurilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care fac obiectul cerinței de efectuare a evaluării impactului asupra protecției datelor PDF 10.03.2022
5 13.01.2022 Proiectul deciziei Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru modificarea și abrogarea unor decizii emise de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal PDF 27.01.2023
6 13.01.2022 Nota informativă la proiectul Deciziei. PDF 27.01.2023