img mobile menu img close mobile menu

Anunţuri privind organizarea consultării publice şi proiecte de decizii

În conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal supune dezbaterilor publice: