img mobile menu img close mobile menu

Participarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal la Atelierul European de gestionare a cazurilor 2022 (European Case Handling Workshop (ECHW 2022))

img 89 Views

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a participat la cea de-a 43 ședință plenară a Comitetului Consultativ al Convenției pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Convenția 108)

img 53 Views

Curs de instruire organizat pentru reprezentanții APL din raionul Ocnița

img 55 Views

Participarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal la conferința internațională „Aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro – realizări și perspective”

img 51 Views

Curs de instruire în domeniul protecției datelor cu caracter personal pentru reprezentanții APL din raionul Cantemir

img 64 Views

CNPDCP continuă șirul de instruiri pentru reprezentanții autorităților publice locale în domeniul protecției datelor cu caracter personal

img 83 Views

Precizări în legătură cu mesajul CNPDCP expus în comunicatul vizând accesul la informații prin prisma legislației privind protecția datelor cu caracter personal

img 112 Views

Participarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, la reuniunea Subcomitetului RM – UE pentru Libertate, Securitate și Justiție (Subcomitetul LSJ)

img 93 Views

Considerente vizând accesul la informații prin prisma legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

img 224 Views

Protecția datelor în cadrul noului proiect de cooperare regională în domeniul transformării digitale și reingineriei serviciilor publice

img 92 Views