Notificarea securității încălcării datelor personale

Conform punctului 90 din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 112 din 14-12-2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal Anual, către data 31 ianuarie, deţinătorii de date cu caracter personal prezintă Centrului raportul generalizat despre incidentele de securitate a sistemelor informaţionale de date cu caracter personal. În baza acestui raport, Centrul întreprinde măsurile ce se impun de Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

Raportul se prezintă în formă liberă prin intermediul ”Poșta Moldovei„ ( cu semnătură și ștampilă) la adresa CNPDCP: MD – 2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48.

În raport se va menționa următoarele aspecte:

1. Data și ora incidentului ( dacă se cunosc, dacă este necesar, se poate face și o estimare) și ale depistării incidentului;

2. Categoriile și conținutul datelor cu caracter personal vizate;

3. Numărul persoanelor fizice vizate;

4. Descrierea circumstanțelor incidentului care a generat încălcarea securității datelor cu caracter personal (de exemplu, pierdere, furt, copiere), inclusiv localizarea fizică a încălcării și suporturile de stocare implicate;

5. Eventualele consecințe și efecte adverse pentru persoanele fizice vizate;

6. Măsurile tehnice și organizatorice luate de furnizor în scopul atenuării eventualelor efecte negative.

Pentru orice informație suplimentară, puteți contacta persoanele responsabile din cadrul Direcției prevenire, supraveghere și evidență – la telefonul de contact nr. 022 – 811 801.