img mobile menu img close mobile menu

Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal

Orice subiect al datelor cu caracter personal are dreptul de a obţine de la operator sau persoana împuternicită de către acesta, la cerere şi în mod gratuit:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor cu caracter personal a căror prelucrare contravine prezentei legi, în special datorită caracterului incomplet sau inexact al datelor;

b) notificarea terţilor cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre operaţiunile efectuate conform lit.a), exceptînd cazurile cînd această notificare se dovedeşte a fi imposibilă sau presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.