img mobile menu img close mobile menu

Excepţii şi restricţii

(1) Prevederile art.4 alin.(1), art.12 alin.(1) şi (2), art.13, 14 şi 28 nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în cadrul acţiunilor prevăzute la art.2 alin.(2) lit.d) şi la art.5 alin.(5) lit.g), în scopul apărării naţionale, al securităţii statului şi menţinerii ordinii publice, al protecţiei drepturilor şi libertăţilor subiectului datelor cu caracter personal sau ale altor persoane, dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficienţa acţiunii sau obiectivul urmărit în exercitarea competenţelor legale ale autorităţii publice.

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile stabilite la alin.(1) nu poate depăşi perioada necesară atingerii obiectivului urmărit.

(3) După încetarea situaţiei care justifică aplicarea alin.(1) şi (2) din prezentul articol, operatorii vor lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal prevăzute la art.12–14.

(4) Autorităţile publice ţin evidenţa aplicării excepţiilor stabilite la alin.(1) şi informează Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, în termen de 10 zile, despre datele cu caracter personal prelucrate în condiţiile prezentului articol.