img mobile menu img close mobile menu

Hotărâri de Guvern

Hotărârile Parlamentului

Hotărîrea Parlamentului nr. 233 din 13 noiembrie 2008 privind numirea în funcţie a directorului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Hotărîrea Parlamentului nr. 8 din 3 februarie 2009 privind numirea în funcţie a directorului adjunct al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Hotărîrea Parlamentului nr. 483 din 2 iulie 2009 privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal

Hotărîrea Parlamentului nr. 239 din 1 noiembrie 2012 pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2013

Hotărîrea Parlamentului nr. 297 din 12 decembrie 2013 pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2014


Hotărîrile Guvernului

Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal

Hotărîrea Guvernului nr. 883 din 25 noiembrie 2011 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al operatorilor de date cu caracter personal”

Hotărîrea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012 privind aprobarea Regulamentului Registrului de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal

Hotărîrea Guvernului nr. 571 din 30 iulie 2013 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea  Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului protecţiei datelor cu caracter personal pentru anii 2013-2018 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia

Hotărîrea Guvernului nr. 282 din 27 aprilie 2022 cu privire la lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date cu caracter personal și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului