Legi

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Codul administrativ nr. 116/2018;

3.Legea nr. 17-XIV din 15 februarie 2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal (abrogată din 14 aprilie 2012)

4. Legea nr. 133  din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

5. Versiunea Legii nr. 133  din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal salvată în format doc

6. Legea nr. 182 din 10 iulie 2008 privind aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia  Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită  şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

7. Legea nr. 110 din 9 iunie 2011 privind ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de supraveghere şi fluxul transfrontalier al datelor

8. Legea nr. 208 din 21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

9. Legea nr. 229 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal pentru anii 2013-2018 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia
10. Legea nr. 271 din 07 noiembrie 2013 privind formularea unor declaraţii ale Republicii Moldova la Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal
11. Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
12. Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie

13. Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire le registre

14. Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007;

15. Legea nr. 467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;

16. Legea nr. 142 din 19.07.2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate;

17. Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare

18. Legea nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic;

19. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;

20. Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;