Decizii/Instrucțiuni Adoptate

Deciziile cu caracter normativ ale Centrului

 1. Decizia privind încetarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul tehnologiei Common Object Interface, în privința unor categorii de subiecți de date cu caracter personal, efectuate de către utilizatorii autorizați ai Registrului informaţiei criminalistice şi criminologice.
 2. Decizia privind încetarea de către partidele politice a operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal care vizează subiecții ce nu sînt membri ai acestor formațiuni, cu excepția situațiilor bazate pe existența consimțămîntului subiectului datelor cu caracter personal.
 3. Decizia privind încetarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale subiecților vizați, în informația mediatizată obținută în mod fraudulos de la compania ”StarNet Soluții” SRL de către terți neautorizați.
 4. Decizia privind încetarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în baza contractelor de prestare a serviciilor informaționale prin intermediul SIC ”Acces-web” către toate entitățile beneficiare, care prelucrează date cu caracter personal contrar prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal.
 5. Decizia privind încetarea a operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Î.S. ”Camera Înregistrării de Stat” manifistate prin disemnarea/dezvăluirea datelor cu caracter personal ce vizează asociații întreprinderilor – persoane fizice, în adresa terților neautorizați, care nu se încadrează în prevederile art. 4 și art. 5 ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal.
 6. Decizia privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară autorizarea transmiterii transfrontaliere a datelor cu caracter personal.
 7. Decizia privind aprobarea formularului tipizat de informare privind efectuarea supravegherii prin mijloace video.
 8. Decizia privind încetarea operaţiunilor de dezvăluire neautorizată a datelor cu caracter personal efectuate de către gestionarii fondurilor locative.

Instrucțiuni

 1. Instrucţiuni privind prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul electoral.
 2. Instrucţiuni privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul poliţienesc.
 3. Instrucţiuni privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul educațional.
 4. Instrucțiuni privind prelucrarea datelor cu caracter personal despre starea de sănătate.