img mobile menu img close mobile menu

Proiecte

 

Cadrul legal cu privire la transparenţa în procesul decizional

1 Legea cu privire la transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 Download
2 Hotărîrea Guvernului cu privire la acţiunile de implementare a Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 96 din 16 februarie 2010 Download
3 Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor (aprobat prin ordinul directorului Centrului nr. 11 din 16 februarie 2010) Download

 

Coordonatorul procesului de consultare publică în procesul decizional al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal:

 

Programe anuale de elaborare a proiectelor de acte normative