Recomandările CNPDCP

Aspecte practice și legale în legătură cu instalarea și gestionarea mijloacelor de supraveghere video

Utilizarea supravegherii prin intermediul mijloacelor video reclamă respectarea anumitor cerințe și garanții din partea proprietarului/gestionarului de sistem, referitor la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal colectate prin intermediul acestuia, care sunt reglementate prin Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Textul integral al documentului poate fi vizualizat aici

________________________________________________________________________
Opinia Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19) în Republica Moldova
Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19) în Republica Moldova Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova accentuează asupra riscurilor și provocărilor privind protecția persoanelor în partea ce vizează prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul combaterii Coronavirusului (COVID-19), în special, a datelor privind starea de sănătate a pacienților. Lupta împotriva COVID-19 este un obiectiv valoros împărtășit de toate națiunile, inclusiv de Republica Moldova și, prin urmare, trebui susținut în cel mai bun mod posibil pentru a diminua și lichida răspândirea acestui virus. Din momentul declanșării COVID-19, se asistă zilnic la diverse operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate în contextul combateriiCOVID-19. Toate aceste operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate trebuie să reprezinte o parte componentă a eforturilor concertate întru menținerea sănătății publice, iar protecția datelor nu poate fi în niciun caz și nu este sub nici o formă un obstacol în calea salvării vieții, respectiv principiile aplicabile de legislația națională în domeniul protecției datelor cu caracter personale permit întotdeauna o echilibrare a intereselor puse în joc.
_______________________________________________________________________
Opinia Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul electoral
CNPDCP, 19 februarie 2019
Dreptul la vot, dreptul de a fi ales, precum și dreptul la inviolabilitatea vieții private constituie drepturi de forță constituțională și fundamentală. Ordine în care, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, în exercitarea jurisdicției sale de garant al respectării protecției datelor cu caracter personal, având drept premisă cel din urmă raționament, recepționând o serie de sesizări care cristalizează existența unei problematici privind valorificarea pragmatică a principiilor de protecție datelor cu caracter personal în perioada electorală, diseminează următoarea reacție instituțională în scop de prevenire și informare:

Textul integral al Opiniei Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal  în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul electoral

______________________________________________________________________

,,Orizonturile confidențialității în epoca inteligenței artificiale”

CNPDCP, 18 februarie 2019

La 29 octombrie 1968, a fost realizată prima transmisie prin rețeaua ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Inițial, rețeaua, dezvoltarea căreia a fost finanțată de Departamentul Apărării al SUA, includea conectarea a 4 universități americane: Universitatea California – Los Angeles, Institutul de Cercetare Stanford, Universitatea Utah și Universitatea California – Santa Barbara.
Acest prim sistem reprezintă predecesorul Internetului așa cum îl cunoaștem astăzi, iar la aproape 50 de ani de la lansarea sa, se constată valențele istorice ale anului 1969.
În 2019 Internetul va marca 50 de ani, omenirea reușind în timp să-i ,,guste” din plin bunele și relele și (nu) se pregătește de un alt salt în evoluție, care deja face parte din realitate: Inteligența Artificială.

______________________________________________________________________
Aspecte privind practica de a depune la materialele dosarelor examinate de instanțele de judecată, a documentelor ce integrează date cu caracter personal ale persoanelor fizice, care nu sunt vizate în cazul examinat

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP), comunică că în activitatea sa a fost sesizat asupra practicii de a depune la materialele dosarelor examinate de instanțele de judecată, în calitate de probe, documente care conțin date cu caracter personal ale persoanelor fizice, care, nu sunt vizate în cazul examinat de instanța de judecată, respectiv, nefiind identificată existența unei legături cauzale dintre datele cu caracter personal dezvăluite și cauza examinată.

Potrivit speței sesizate la cererea de chemare în judecată au fost anexate înscrisuri care conțineau datele cu caracter personal (numele, prenumele, IDNP, data și numărul contractului, suma contractată, datoriile) ale unui număr impunător de persoane care nu aveau nici o tangență cu cauza aflată spre examinare în instanța de judecată. În consecință, CNPDCP s-a autosesizat în temeiul art. 27 alin. (4) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal în privința neconformităților evocate supra, în vederea efectuării unei investigații mai ample asupra tuturor circumstanțelor privind legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

Textul integral poate descărcat aici.

______________________________________________________________________

Linii directorii în ceea ce privește accesul la informație

prin prisma legislației privind protecția datelor cu caracter personal

Urmează a fi menționat faptul că, prezenta poziție integrează linii directorii care pot constitui un punct de reper în adoptarea deciziei de către operatorii de date cu caracter personal, însă nu constituie o soluție obligatorie pentru acesta, întrucât în lumina autonomiei decizionale de autoritate publică și în lumina principiului responsabilității operatorului de date cu caracter personal, aceștia urmează independent și individual să decidă asupra furnizării sau refuzului de furnizare a informației solicitate de către persoane fizice sau juridice.

Textul integral poate descărcat aici.