Legi
Cadrul normativ general:

Constituţia Republicii Moldova

Legea nr. 17-XIV din 15 februarie 2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal (abrogată din 14 aprilie 2012)

Legea nr. 133  din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

Versiunea Legii nr. 133  din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal salvată în format doc


Legea nr. 182 din 10 iulie 2008 privind aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia  Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită  şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Versiunea Legii nr. 182 din 10 iulie 2008 privind aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia  Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită  şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal salvată în format doc

Legea nr. 110 din 9 iunie 2011 privind ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de supraveghere şi fluxul transfrontalier al datelor

Legea nr. 208 din 21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Legea nr. 229 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal pentru anii 2013-2018 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia

Legea nr. 271 din 07 noiembrie 2013 privind formularea unor declaraţii ale Republicii Moldova la Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal

Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie

Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire le registre

Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3147141